Subsidies en dienstverlening voor vorming in Brussel

Vorming omvat opleiding tot werk (meer kansen op een job) en sociaal-cultureel werk en amateurkunsten (levensbreed leren).

Opleiding tot werk

Subsidies

De VGC vindt het belangrijk om de kansen van jongeren, schoolverlaters en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te verhogen. Daarom ondersteunt zij initiatieven op het gebied van ‘vorming en beroepsopleiding’. Het accent ligt op innoverende initiatieven die betere kansen bieden op de arbeidsmarkt (werknemer, ondernemer ...).
Opleidingsprojecten voor kansengroepen: alle Brusselse verenigingen kunnen een aanvraag indienen.

Dienstverlening

De vzw Tracé Brussel heeft als doel zo veel mogelijk Brusselaars in te schakelen op de arbeidsmarkt. Daarbij heeft Tracé Brussel ook acties om organisaties te ondersteunen.
Dienstverlening Tracé Brussel

Het Huis van het Nederlands Brussel ondersteunt scholen die ouders wil motiveren om Nederlands te leren of te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door oefenkansen Nederlands te organiseren op school of door schoolteams te helpen om in duidelijk Nederlands te communiceren met anderstalige ouders.
Dienstverlening Huis van het Nederlands Brussel

Jongerenvorming in keuken

Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten (levensbreed leven)

Education is the most powerful weapon to change the world (N. Mandela)

De VGC hecht veel belang aan de ondersteuning van vorming en opleiding om leer-, werk- en ontmoetingsplaatsen te creëren. Zo zorgen we voor empowerment. Mensen vergroten hun eigen kracht en capaciteiten.

Niet-schoolse en niet-arbeidsgerichte educatie is een belangrijke functie van sociaal-cultureel werk. Daarom hebben de N22 een uitgebreid educatief en vormend aanbod. En daarom steunt de VGC tal van sociaal-culturele verenigingen.

Subsidies

  • Project- en praktijksubsidie
  • Jaarwerkingssubsidie
     

Dienstverlening

Wie een project of vereniging voor amateurkunsten of sociaal-cultureel werk wil opstarten, kan steeds bij ons terecht: dienstverlening amateurkunsten en sociaal-cultureel werk

creatief atelier

De VGC hecht veel belang aan de ondersteuning van vorming en opleiding. Om de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, maar evenzeer om leer-, werk- en ontmoetingsplaatsen te creëren in functie van empowerment van mensen.

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel.
Informatie over leren voor jong en oud, formeel en informeel.