Subsidies en dienstverlening voor cultuur in Brussel

NIEUWS: Registreer je vzw in het UBO- of 'Ultimate Beneficial Owner'-register!

Met de zogenaamde federale anti-witwaswet uit 2017 zijn alle vzw’s verplicht om gegevens over hun uiteindelijke begunstigden door te geven aan het UBO-register. De Federale overheidsdienst Financiën stelt ook een applicatie met gebruikershandleiding ter beschikking om het UBO-register correct in te vullen.
Het UBO-register is een gevolg van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. De werkingsmodaliteiten van het UBO-register werden vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 31 oktober 2018. 

Meer informatie met duiding over het UBO-register vind je in dit document. Daarnaast bieden we een meer gebruiksvriendelijke handleiding voor de registratie-applicatie.

Papieren document met vulpen.

Het cultuurbeleid creëert een stevige basis voor de culturele sector in Brussel. Ze wil op die manier de culturele rijkdom van Brussel ondersteunen en zichtbaar maken.

Op zoek naar een bibliotheek, een gemeenschapscentrum, een activiteit? Zoekt u een vereniging of een cursus? Geïnteresseerd in erfgoed?