Subsidies en dienstverlening voor cultuur in Brussel

NIEUWS: Registreer je vzw in het UBO- of 'Ultimate Beneficial Owner'-register!

Met de zogenaamde federale anti-witwaswet uit 2017 zijn alle vzw’s verplicht om gegevens over hun uiteindelijke begunstigden door te geven aan het UBO-register. De Federale overheidsdienst Financiën stelt ook een applicatie met gebruikershandleiding ter beschikking om het UBO-register correct in te vullen.
Het UBO-register is een gevolg van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. De werkingsmodaliteiten van het UBO-register werden vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 31 oktober 2018. 

Meer informatie met duiding over het UBO-register vind je in dit document. Daarnaast bieden we een meer gebruiksvriendelijke handleiding voor de registratie-applicatie.

Papieren document met vulpen.

Subsidies en dienstverlening per thema

Algemeen cultuurbeleid
Binnenzicht van het MSKB

Algemeen cultuurbeleid

Subsidies voor cultuurparticipatie, -educatie en -communicatie
Cultureel toerisme
Buitenzicht Ter Kameren Abdij

Cultureel toerisme

Subsidies voor gidsenverenigingen
Cultureel erfgoed
Dia voor lamp

Cultureel erfgoed

Vorming, praktijkondersteuning, advies, subsidies voor erfgoedwerking en uitleen erfgoedspecifiek materiaal.
Kunsten
Moderne dansvoorstelling met 5 dansers

Kunsten

Subsidies voor werking, projecten en trajecten.
Amateurkunsten en sociaal- cultureel werk
Groep met gids in het Kleine Zavel park

Amateurkunsten en sociaal- cultureel werk

Subsidies voor projecten en jaarwerking. Een project of organisatie opstarten en uitbouwen?
Lokaal cultuurbeleid
Straatfestival Brussel

Lokaal cultuurbeleid

Subsidies, advies, begeleiding en coördinatie.
Bibliotheken
Vrouw op de trap in Muntpunt

Bibliotheken

Ondersteuning voor de openbare Nederlandstalige Bibliotheken in Brussel
Meer en betere ruimte

Meer en betere ruimte

Cultuur-, jeugd- en sportactoren en -sectoren hebben een hoge nood aan meer en betere fysieke ruimte. Het beleid wil daarop inzetten.
Uitleen
subsidieloket_afhalen

Uitleen

U zoekt audiovisueel materiaal, voertuigen of sport- en spelmateriaal voor de activiteiten van uw organisatie?
Paspartoe

Paspartoe

Dé vrijetijdspas voor Brussel
Lokalen en zalen

Lokalen en zalen

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw workshop, vergadering of feest?
Het subsidiëringslogo van n-Brussel

Het subsidiëringslogo van n-Brussel

Gebruik het subsidiëringslogo als de VGC uw initiatieven, verenigingen en organisaties subsidieert.

Het cultuurbeleid creëert een stevige basis voor de culturele sector in Brussel. Ze wil op die manier de culturele rijkdom van Brussel ondersteunen en zichtbaar maken.

Op zoek naar een bibliotheek, een gemeenschapscentrum, een activiteit? Zoekt u een vereniging of een cursus? Geïnteresseerd in erfgoed?