Subsidies en dienstverlening Algemeen cultuurbeleid

Algemeen Cultuurbeleid behandelt relevante dossiers voor de hele directie Cultuur, Jeugd en Sport.
Subsidies worden voornamelijk toegekend voor:

  • initiatieven voor vrije tijd
  • educatieve initiatieven
  • experimentele projecten (SupervliegSuperMouche, Growfunding, The Pride)
  • initiatieven rond cultuurcommunicatie
  • initiatieven voor cultuurparticipatieprojecten

Subsidies voor educatieve initiatieven

Met het luik kunst- en cultuureducatie ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie initiatieven rond kunsteducatie, zoals Jeugd en MuziekBrussels Kunsten Overleg en Lasso. Lasso is het overkoepelend kunsteducatief netwerk dat in opdracht van de VGC werd ontwikkeld, om de krachten van verschillende kunsteducatieve werkingen te bundelen en te versterken.

Subsidies voor initiatieven rond vrijetijdscommunicatie

Vrijetijdscommunicatie legt de focus op cultuurcommunicatiebeleid, met als hoofdpijlers Muntpunt en de culturele agenda. Deze agenda komt tot stand in samenwerking met Visitibrussels en Publiq.

Subsidies voor cultuurparticipatieprojecten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt in het kader van cultuurparticipatie grote en kleine cultuurspreidingsinitiatieven en -evenementen. De Lokale Afsprakennota tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap voorziet ook actieve steun voor initiatieven betreffende de participatie binnen cultuur, jeugd en sport voor personen in armoede.

Het algemeen cultuurbeleid wordt geadviseerd door de adviesraad cultuur.