Onderwijs en Vorming in Brussel

Ik zoek een school of opleiding

Basis- en secundair onderwijs
Leerlingen in de klas
© Lander Loeckx

Basis- en secundair onderwijs

Zoekt u een Nederlandstalige school in Brussel? De VGC helpt u verder. Een website met handige zoekfunctie, een publicatie met een overzicht van alle Nederlandstalige scholen en de verschillende studierichtingen helpen u een goede school te kiezen voor uw kind.
OKAN
Juf helpt jongetje
© Lander Loeckx

OKAN

OKAN staat voor 'onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers'. Anderstalige leerlingen die nog maar pas in België zijn aangekomen, kunnen extra ondersteuning krijgen in het onthaalonderwijs.
Leren en werken

Leren en werken

Wilt u leren en ook al werken? Bij duaal leren verwerft u vaardigheden op school, in een Centrum voor Leren en Werken (CLW) of Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Dat kan vanaf 15 jaar. U kunt op deze manier een getuigschrift of een diploma secundair onderwijs behalen.
Opleiding tot werk
Vrouwelijke automechanieker

Opleiding tot werk

Welke competenties hebt u nodig voor een specifiek beroep? Waar vindt u de juiste opleiding? Waar vindt u vacatures? Hoe solliciteert u goed? Verschillende organisaties geven een antwoord op deze vragen.
Volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs

Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u een diploma of attest behalen? U kunt verschillende opleidingen volgen. Van een taalcursus tot een beroepsopleiding of een diploma secundair onderwijs. Ontdek de verschillende mogelijkheden.
Deeltijds kunstonderwijs (DKO)
Meisjes in de balletles

Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Waar vindt u kunstopleidingen? In Brussel kan iedereen vanaf 6 jaar les volgen in het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Er zijn ‘Academies voor Muziek, Woord en Dans' en ‘Academies voor Beeldende Kunst'.
Nederlands leren

Nederlands leren

Wilt u Nederlands leren? U kunt terecht bij het Huis van het Nederlands Brussel en andere Brusselse initiatieven die kinderen en volwassenen helpen om Nederlands te leren en te oefenen.
Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Op zoek naar een hogeschool of universiteit? Maak kennis met de verschillende campussen. Waar kunt u rustig studeren in Brussel? Ontdek de Study Spaces.
Cursusaanbod N22
© Nena Peeters

Cursusaanbod N22

De Brusselse gemeenschapscentra organiseren cursussen en workshops zonder eindtermen, examens of diploma’s. De nadruk ligt op plezier en ontmoeting, niet op resultaten. Ontdek het uitgebreide aanbod: van kookcursus tot conversatietafel, van workshop fotografie tot leren composteren.

Leerlingen begeleiden

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Heeft uw kind begeleiding nodig bij het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren? Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werkt samen met leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen en andere betrokken instanties rond deze thema’s. Er zijn drie CLB's in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
KANS Centraal Meldpunt Brussel
Jongen in gesprek met vrouw

KANS Centraal Meldpunt Brussel

Zoekt u ondersteuning om schooluitval te voorkomen? KANS Centraal Meldpunt Brussel is een onthaal-, informatie- en aanmeldingspunt. KANS zoekt samen met leerlingen, ouders, scholen en professionele hulpverleners naar de meest passende ondersteuning. Het CLB meldt een leerling aan, maar u kunt ook zelf contact opnemen.
Abrusco
Abrusco infosessie met luisterende mensen

Abrusco

Zoekt u hulp bij een verstoorde relatie tussen jongere en school? Vzw Abrusco probeert deze relatie te herstellen met het oog op terugkeer naar school of opleiding.
lift BRUSSEL
Folder van lift Brussel
© Sien Verstraeten

lift BRUSSEL

Jongeren die vroegtijdig de schoolbanken verlaten en die toch nog een diploma secundair onderwijs willen behalen, kunnen terecht bij lift BRUSSEL. lift BRUSSEL biedt hen een alternatieve leerweg aan om een diploma secundair onderwijs aso, tso of bso te behalen via de Vlaamse Examencommissie of via het secundair volwassenenonderwijs (het vroegere tweedekansonderwijs).
Ondersteuning leren en werken

Ondersteuning leren en werken

Hebt u ondersteuning nodig om leren en werken te combineren? Dan zijn er organisaties die u begeleiden om leren te combineren met werken.

VGC als schoolbestuur

Kasterlinden
© Stefan Op de beeck

Kasterlinden

Kasterlinden is een school voor buitengewoon onderwijs. Er is basisonderwijs, secundair onderwijs en een internaat voor kinderen en jongeren met een visuele of auditieve beperking, een taal- of spraakstoornis, een autismespectrumstoornis of gedragsmoeilijkheden.
Zaveldal
© Cedric Michiels

Zaveldal

Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs voor leerlingen met een attest type basisaanbod (leerlingen met ernstige leerstoornissen of een licht verstandelijke beperking) of type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen).
CLB N-Brussel
Jongetje krijgt een dikke duim
© Lander Loeckx

CLB N-Brussel

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel werkt samen met leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen: leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.

Brede School

Brede School

Brede School

Brede Scholen zijn samenwerkingsverbanden tussen scholen, ouders en (buurt)organisaties die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in en rond de school.

Leerkracht BXL

Leerkracht in Brussel
Leerkracht Brussel

Leerkracht in Brussel

Gemotiveerde leerkrachten zijn onmisbaar voor een kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De VGC neemt initiatieven om nieuwe leerkrachten aan te trekken, maar ook om leerkrachten te motiveren. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is heel bijzonder en biedt veel kansen. Wil je echt het verschil maken? Word leerkracht in Brussel!
Waardering schoolteams
Leerkrachten overleg
© Lander Loeckx

Waardering schoolteams

De VGC zet alle schoolteams van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel graag in de bloemetjes.

In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgen elke schooldag ongeveer honderdduizend kinderen, jongeren en volwassenen les. Elke leerling die kiest voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, mag excellent onderwijs verwachten. En daar werkt de VGC volop aan mee.  

Er zijn verschillende subsidies voor scholen: voor infrastructuur, materiaal en een brede educatieve werking. Een taalbeleid op school uitwerken? Hulp nodig voor onderhoud van uw infrastructuur? Vragen over communicatie met ouders? De VGC heeft een uitgebreide dienstverlening voor scholen.