Volwassenenonderwijs

Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u een diploma of attest behalen? U kunt verschillende opleidingen volgen. Van een taalcursus Deens tot webdesigner, alles kan!

Leerwinkel

Leerwinkel

Woont u in Brussel? Dan kunt u vanaf 15 jaar terecht bij Leerwinkel Brussel met al hun vragen over leren, Nederlandstalige studies en opleidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De medewerkers helpen u bijvoorbeeld om een studiekeuze te maken en om een leertraject op te stellen.
Brusselleer

Brusselleer

Bent u niet lang naar school gegaan en wilt u een attest behalen? Dan kunt u terecht bij Brusselleer, het Brusselse centrum voor Basiseducatie. U kunt er leren lezen, leren schrijven, met de computer werken …
Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs

Hebt u geen secundair diploma? U kunt dit behalen via het secundair volwassenenonderwijs. CVO Brussel en CVO Lethas organiseren verschillende studierichtingen: boekhoudkundig bediende, polyvalent verkoper, elektricien, begeleider in de kinderopvang…
Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)

Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)

Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u nog een diploma of attest behalen? In een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) kunt u opleidingen op het niveau van secundair onderwijs (tso en bso) volgen. Er zijn ook verschillende opleidingen die u niet in een gewone voltijdse school voor secundair of hoger onderwijs terugvindt.
lift BRUSSEL

lift BRUSSEL

Jongeren die vroegtijdig de schoolbanken verlaten en die toch nog een diploma secundair onderwijs willen behalen, kunnen terecht bij lift BRUSSEL. lift BRUSSEL biedt hen een alternatieve leerweg aan om een diploma secundair onderwijs aso, tso of bso te behalen
via de Vlaamse Examencommissie of via het secundair volwassenenonderwijs (het vroegere tweedekansonderwijs).