Openbaarheid van bestuur

Welke bestuursdocumenten kunt u opvragen?

Alle informatie die de VGC heeft, kunt u opvragen. De definitie van een bestuursdocument is dan ook ruim: alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van de VGC (informatie op papier, digitale informatie of audiovisuele informatie).

Collegebesluiten en collegelidbesluiten raadplegen

Zoek collegebesluiten en collegelidbesluiten vanaf september 2005

Sommige besluiten kunt u niet op de website raadplegen, omdat ze over persoonsgebonden aangelegenheden handelen (wet op de privacy) of omdat ze concurrentiegevoelige informatie bevatten.

Toegang tot bestuursdocumenten aanvragen 

Bent u op zoek naar een college(lid)besluit of een ander bestuursdocument van de VGC en vindt u het niet op de website? Stuur dan een e-mail naar openbaarheid@vgc.be.

Vermeld in uw aanvraag: 

  • over welk bestuursdocument het gaat (omschrijf het document zo exact mogelijk)
  • wat u precies wilt:
    • inzage in het document
    • uitleg bij het document
    • een kopie van het document
  • uw naam en postadres
  • als het gaat om informatie van persoonlijke aard, vragen we u om aan te tonen dat u rechtstreeks en persoonlijk in uw rechtssituatie geraakt wordt.