Over vgc.be

De website vgc.be is de officiële website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het is een wegwijzer voor alle Brusselaars en alle Brusselse Nederlandstalige organisaties die op zoek zijn naar informatie over het aanbod, de ondersteuning en het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het algemene karakter en doel van de websites van de VGC

De websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn snelle en gebruiksvriendelijke wegwijzers naar informatie over het aanbod, de dienstverlening en het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De aangeboden informatie en de documenten zijn van algemene aard. Ze gelden dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan. Ze mogen ook niet worden beschouwd als een authentieke overname van officieel aangenomen teksten. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving, op elk moment de inhoud van www.vgc.be aan te passen of onderdelen ervan te verwijderen. Dit geldt ook voor deze disclaimer.

Gebruik van de website vgc.be

De Vlaamse Gemeenschapscommissie spant zich in om de inhoud van al haar websites zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud toch onvolledig of onjuist is. De online informatie wordt dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Als u tekortkomingen of fouten ziet, dan kunt u dat melden via het contactformulier op de website. De Vlaamse Gemeenschapscommissie behandelt uw meldingen met de nodige aandacht. Correcties worden snel uitgevoerd.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie spant zich ook in om eventuele technische problemen te voorkomen. Zij kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

Hyperlinks en verwijzigen

De websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevatten hyperlinks naar externe bronnen met aanvullende informatie en diensten. De VGC is zelf niet verantwoordelijk voor het beheer, de beschikbaarheid en de juistheid van de informatie op deze externe bronnen. Zij aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van de externe bronnen waarnaar wordt doorverwezen.
Deze doorverwijzingen naar andere overheden, instanties en organisaties dienen alleen ter informatie en om het gebruikscomfort te verhogen.

Gebruik van materiaal

Alle teksten en al het beeldmateriaal (foto’s, illustraties, filmpjes …) op deze website zijn onderworpen aan auteursrechten en aan de regels van het portretrecht. Het is verboden om de teksten en het beeldmateriaal van deze website te kopiëren, te gebruiken of te verspreiden zonder de toestemming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Ook de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.