Subsidies en dienstverlening voor sport in Brussel

Zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen: daar is het de VGC om te doen.

Subsidies

Erkenning als sportinitiatief en als sportvereniging

Erkenning als sportinitiatief en als sportvereniging

De erkenning als sportinitiatief is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies.
Startende sportverenigingen

Startende sportverenigingen

Een nieuw opgerichte sportvereniging kan eenmalig een startsubsidie aanvragen.
Werking van de sportvereniging

Werking van de sportvereniging

Subsidies voor de dagelijkse werking. Denk aan lesgevers- of huurkosten, competitiedeelname, jeugdwerking enz...
Sportief vakantieaanbod

Sportief vakantieaanbod

Bekijk welke subsidies je kan aanvragen voor sportactiviteiten tijdens de vakantieperiodes. Je hoeft geen sportvereniging te zijn.
Duurzaam sportaanbod (buiten de sportvereniging)

Duurzaam sportaanbod (buiten de sportvereniging)

Subsidies voor niet-sportclubs die een duurzaam sportaanbod organiseren.
Sportprojecten

Sportprojecten

Subsidies voor projecten beperkt in de tijd en projectoproepen van de VGC.
Sportgerichte kadervorming

Sportgerichte kadervorming

Subsidies voor sporttechnische, begeleidingsgerichte en sportbestuurlijke opleidingen en bijscholingen.
Sportinfrastructuur

Sportinfrastructuur

Subsidies voor het gebruik van bestaande infrastructuur, of voor de ontwikkeling van nieuwe (of meer aangepaste).

Dienstverlening

Op zoek naar sportinfrastructuur, sportbegeleiding of extra promotie? Nood aan logistieke of bestuurlijke steun?

Je kan dienstverlening zoeken volgens aanvrager:

Uitleen
subsidieloket_afhalen

Uitleen

U zoekt audiovisueel materiaal, voertuigen of sport- en spelmateriaal voor de activiteiten van uw organisatie?
Paspartoe voor groepen

Paspartoe voor groepen

Voordelig met je vereniging op culturele uitstap?
Lokalen en zalen

Lokalen en zalen

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw workshop, vergadering of feest?
Het subsidiëringslogo
n brussel

Het subsidiëringslogo

Gebruik het subsidiëringslogo als n-Brussel uw initiatieven, verenigingen en organisaties subsidieert.

De VGC wil zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen.

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel. Ontdek hier het sportaanbod voor kinderen, volwassenen, mensen met een beperking en 50-plussers.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over hoe, waar en wanneer jij en/of je kind kunnen sporten in Brussel of kom te weten waar je subsidies kan krijgen, wanneer er vormingen zijn of welke ondersteuning we bieden voor je organisatie.