Subsidies en dienstverlening voor sport in Brussel

Subsidies en dienstverlening voor sport in Brussel

Zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen: daar is het de VGC om te doen.

Nieuws

Toegekende VGC-subsidies worden volledig uitbetaald in 2020

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil in deze uitzonderlijke omstandigheden maximaal inzetten op het behoud van het maatschappelijk netwerk. Ze wil activiteiten en werkingen blijvend ondersteunen. Daarom zal ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijven uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.

Zo honoreert de VGC mee de veerkracht van Brussel, zijn verenigingen, zijn organisaties en zijn inwoners.

Subsidies duurzaam sportaanbod, sportief vakantieaanbod en werkingssubsidies sportverenigingen voortaan via het digitaal subsidieloket

De VGC schakelt over naar een e-loket voor subsidieaanvragen. Alle subsidies zullen digitaal aangevraagd worden. De invoering gebeurt stapsgewijs. Volgende subsidies kunnen momenteel via het e-loket aangevraagd worden: 

Wens je één van bovenstaande subsidies aan te vragen en heeft je organisatie nog geen account, neem dan contact op met de sportdienst.

Subsidies

De VGC tracht door middel van verschillende subsidiemogelijkheden het Brussels, Nederlandstalig sportaanbod optimaal te ondersteunen.
Via de subsidiezoeker krijgt u een handig overzicht van wie op welke subsidie(s) een beroep kan doen.

U kunt ook subsidies zoeken volgens aanvrager:

© Stijn Bollaert

Dienstverlening

Op zoek naar sportinfrastructuur, sportbegeleiding of extra promotie? Nood aan logistieke of bestuurlijke steun?

U kunt ook dienstverlening zoeken volgens aanvrager:

Uitleen
subsidieloket_afhalen

Uitleen

U zoekt audiovisueel materiaal, voertuigen of sport- en spelmateriaal voor de activiteiten van uw organisatie?
Paspartoe voor groepen

Paspartoe voor groepen

Voordelig met je vereniging op culturele uitstap?
Lokalen en zalen

Lokalen en zalen

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw workshop, vergadering of feest?
Het subsidiëringslogo

Het subsidiëringslogo

Gebruik het subsidiëringslogo als n-Brussel uw initiatieven, verenigingen en organisaties subsidieert.

De VGC wil zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen.

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel. Ontdek hier het sportaanbod voor kinderen, volwassenen, mensen met een beperking en 50-plussers.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over hoe, waar en wanneer jij en/of je kind kunnen sporten in Brussel of kom te weten waar je subsidies kan krijgen, wanneer er vormingen zijn of welke ondersteuning we bieden voor je organisatie.