Subsidies en dienstverlening voor sport in Brussel

Zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen: daar is het de VGC om te doen.

Nieuws

De administratie van je sportclub verlichten?

Zorgen dat je inschrijvingen, communicatie, de betalingen van het lidgeld en het bijhouden van aanwezigheden vlotter verlopen? Of zelfs een webshop voor je leden starten? Dit en nog veel meer kan met een online ledenbeheersysteem. De VGC-sportdienst biedt ondersteuningspakketten (Mini, Maxi of Pro) aan voor clubs die willen starten of hun huidig systeem willen uitbreiden. Meer info over de ondersteuningspakketten.

Bekijk hier alvast de demo's van de ledenbeheersystemen Assist en Twizzit:

Wijzigingen in de subsidiereglementen voor sport

Om onze ondersteuning nog beter af te stemmen op de noden van verenigingen, organisaties en individuen zijn sinds kort enkele wijziging doorgevoerd in het subsidiereglement. Alle details vind je op de pagina van elke subsidie. Hieronder de belangrijkste wijzigingen:

  • Sportverenigingen zullen geen jaarlijkse aanvraag voor erkenning meer moeten indienen. Ze worden automatisch erkend zolang zij aan de erkenningsvoorwaarden blijven voldoen én jaarlijks hun werkingsverslag indienen.
  • Sportverenigingen kunnen kiezen voor een globale, forfaitaire subsidie van 500 EUR/werkjaar waarbij er geen bewijsstukken moeten worden ingediend. Wenst de sportvereniging liever een berekende subsidie op basis van het jaarlijks werkingsverslag, dan is dit natuurlijk nog steeds mogelijk.
  • Het subsidiebedrag voor een duurzaam sportaanbod is verhoogd naar 13 EUR/uur voor activiteiten met jeugd en 10 EUR/uur voor activiteiten met volwassenen.
  • Sporttakken waarvoor geen sporttechnisch opleidingsaanbod bestaat bij VTS of bij een erkende Vlaamse sportfederatie kunnen worden opgenomen in een assimilatietabel opgemaakt door de VGC-sportdienst en zo ook een subsidie voor sportgerichte kadervorming krijgen.

Subsidies

De VGC tracht door middel van verschillende subsidiemogelijkheden het Brussels, Nederlandstalig sportaanbod optimaal te ondersteunen.
Via de subsidiezoeker krijgt u een handig overzicht van wie op welke subsidie(s) een beroep kan doen.

U kunt ook subsidies zoeken volgens aanvrager:

© Stijn Bollaert

Dienstverlening

Op zoek naar sportinfrastructuur, sportbegeleiding of extra promotie? Nood aan logistieke of bestuurlijke steun?

U kunt ook dienstverlening zoeken volgens aanvrager:

Uitleen
subsidieloket_afhalen

Uitleen

U zoekt audiovisueel materiaal, voertuigen of sport- en spelmateriaal voor de activiteiten van uw organisatie?
Paspartoe voor groepen

Paspartoe voor groepen

Voordelig met je vereniging op culturele uitstap?
Lokalen en zalen

Lokalen en zalen

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw workshop, vergadering of feest?
Het subsidiëringslogo

Het subsidiëringslogo

Gebruik het subsidiëringslogo als n-Brussel uw initiatieven, verenigingen en organisaties subsidieert.

De VGC wil zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen.

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel. Ontdek hier het sportaanbod voor kinderen, volwassenen, mensen met een beperking en 50-plussers.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over hoe, waar en wanneer jij en/of je kind kunnen sporten in Brussel of kom te weten waar je subsidies kan krijgen, wanneer er vormingen zijn of welke ondersteuning we bieden voor je organisatie.