Subsidies en dienstverlening voor sport in Brussel

Zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen: daar is het de VGC om te doen.

Nieuws

De sport- en jeugddienst starten met de opmaak van de Vakantiegids zomer 2023. Deze brochure bundelt alle activiteiten waar Brusselse kinderen terecht kunnen in deze vakantieperiode. Organiseer je tijdens de zomervakantie Nederlandstalig vakantieaanbod voor kinderen en jongeren (2,5 tot 18 jaar)? Laat ons weten wat jouw organisatie van plan is en wij zorgen mee voor de promotie van je initiatief.

We verspreiden meer dan 11.000 exemplaren van deze brochure via de Brusselse Nederlandstalige scholen, partners, gemeenschapscentra en bibliotheken. Daarnaast publiceren we de activiteiten op www.sportinbrussel.be (voor sportieve activiteiten) en op www.jonginbrussel.be (voor jongerenactiviteiten). 

Hoe bezorg je ons de info? 

Geef al je activiteiten door via de gewestelijke centrale databank sport.brussels tegen donderdag 9 februari 2023. Vergeet niet aan te duiden dat het om Nederlandstalige activiteiten gaat. De info die je hier ingeeft, verschijnt dan automatisch op onze website www.sportinbrussel.be. Duid zeker de juiste doelgroep aan zodat je activiteit in de zoekmotor verschijnt.

Hulp nodig? 

Je kan de Cel Sport van perspective.brussels contacteren voor al je vragen via: sport@perspective.brussels  - 02 435 43 23.

Of volg een gratis vorming over de sportdatabank sport.brussels. We organiseren deze vorming op dinsdag 31 januari om 19.00 uur, donderdag 2 maart, dinsdag 18 april, donderdag 25 mei. Inschrijven is verplicht. Alle info vind je op onze website

Wijzigingen in de subsidiereglementen voor sport

Om onze ondersteuning nog beter af te stemmen op de noden, zijn sinds kort enkele wijziging doorgevoerd in het subsidiereglement. Alle details vind je op de pagina van elke subsidie. Hieronder de belangrijkste wijzigingen:

  • Sportverenigingen zullen geen jaarlijkse aanvraag voor erkenning meer moeten indienen. Ze worden automatisch erkend zolang zij aan de erkenningsvoorwaarden blijven voldoen én jaarlijks hun werkingsverslag indienen.
  • Sportverenigingen kunnen kiezen voor een globale, forfaitaire subsidie van 500 EUR/werkjaar waarbij er geen bewijsstukken moeten worden ingediend. Wenst de sportvereniging liever een berekende subsidie op basis van het jaarlijks werkingsverslag, dan is dit natuurlijk nog steeds mogelijk.
  • Het subsidiebedrag voor een duurzaam sportaanbod is verhoogd naar 13 EUR/uur voor activiteiten met jeugd en 10 EUR/uur voor activiteiten met volwassenen.
  • Sporttakken waarvoor geen sporttechnisch opleidingsaanbod bestaat bij VTS of bij een erkende Vlaamse sportfederatie kunnen worden opgenomen in een assimilatietabel opgemaakt door de VGC-sportdienst en zo ook een subsidie voor sportgerichte kadervorming krijgen.

Subsidies

Erkenning als sportinitiatief en als sportvereniging

Erkenning als sportinitiatief en als sportvereniging

De erkenning als sportinitiatief is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies.
Startende sportverenigingen

Startende sportverenigingen

Een nieuw opgerichte sportvereniging kan eenmalig een startsubsidie aanvragen.
Werking van de sportvereniging

Werking van de sportvereniging

Subsidies voor de dagelijkse werking. Denk aan lesgevers- of huurkosten, competitiedeelname, jeugdwerking enz...
Sportief vakantieaanbod

Sportief vakantieaanbod

Bekijk welke subsidies je kan aanvragen voor sportactiviteiten tijdens de vakantieperiodes. Je hoeft geen sportvereniging te zijn.
Duurzaam sportaanbod (buiten de sportvereniging)

Duurzaam sportaanbod (buiten de sportvereniging)

Subsidies voor niet-sportclubs die een duurzaam sportaanbod organiseren.
Sportprojecten

Sportprojecten

Subsidies voor projecten beperkt in de tijd en projectoproepen van de VGC.
Sportgerichte kadervorming

Sportgerichte kadervorming

Subsidies voor sporttechnische, begeleidingsgerichte en sportbestuurlijke opleidingen en bijscholingen.
Sportinfrastructuur

Sportinfrastructuur

Subsidies voor het gebruik van bestaande infrastructuur, of voor de ontwikkeling van nieuwe (of meer aangepaste).

Dienstverlening

Op zoek naar sportinfrastructuur, sportbegeleiding of extra promotie? Nood aan logistieke of bestuurlijke steun?

Je kan dienstverlening zoeken volgens aanvrager:

Uitleen
subsidieloket_afhalen

Uitleen

U zoekt audiovisueel materiaal, voertuigen of sport- en spelmateriaal voor de activiteiten van uw organisatie?
Paspartoe voor groepen

Paspartoe voor groepen

Voordelig met je vereniging op culturele uitstap?
Lokalen en zalen

Lokalen en zalen

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw workshop, vergadering of feest?
Het subsidiëringslogo
n brussel

Het subsidiëringslogo

Gebruik het subsidiëringslogo als n-Brussel uw initiatieven, verenigingen en organisaties subsidieert.

De VGC wil zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen.

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel. Ontdek hier het sportaanbod voor kinderen, volwassenen, mensen met een beperking en 50-plussers.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over hoe, waar en wanneer jij en/of je kind kunnen sporten in Brussel of kom te weten waar je subsidies kan krijgen, wanneer er vormingen zijn of welke ondersteuning we bieden voor je organisatie.