Sportbegeleiders, vrijwilligers en inclusiebegeleiders

Vorming voor sportbegeleiders

Op de website van Sport Vlaanderen krijg je een overzicht van de vormingen en bijscholingen die de Vlaamse Trainersschool organiseert voor (toekomstige) sportlesgevers.

Wil je op de hoogte blijven van kadervormingen voor sportlesgevers in Brussel? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief onderaan deze pagina

Voor specifieke vormingen rond G-sport verwijzen we graag door naar G-sport Vlaanderen.

Wordt de bijscholing die je zoekt (nog) niet georganiseerd of enkel ver buiten Brussel? Heb je ideeën voor een interessante vorming? Aarzel niet om het ons te laten weten via sportdienst@vgc.be. 

Komt je opleiding of bijscholing de Brusselse sporter ten goede? Dan betaalt de VGC (een deel van) je inschrijvingsgeld terug. Alle voorwaarden en verdere info vind je bij subsidies voor Sportgerichte kadervorming

Tewerkstelling sportbegeleiders

Er bestaan verschillende soorten ondersteuning: 

 • Zoektocht naar sportbegeleiding: De VGC-sportdienst werkt samen met Sportwerk Vlaanderen om sportbegeleiding voor Brusselse organisaties te zoeken. Lessenreeksen (sportlessen die wekelijks doorgaan) kun je rechtstreeks aanvragen bij Sportwerk Vlaanderen: Aanvraag Sportwerker - Sportwerk.  Voor eenmalige activiteiten (zoals een sportdag) of een sportief vakantieaanbod (zoals een sportkamp), kun je de VGC-sportdienst rechtstreeks contacteren.
 • Zoektocht naar inclusiebegeleiding: Heeft jouw organisatie leden met een zorgnood die baat hebben bij een extra inclusiebegeleider? Dan gaat de VGC-sportdienst hier met jou naar op zoek.
 • Organisaties kunnen ook financiële ondersteuning krijgen om een duurzaam sportaanbod of een sportief vakantieaanbod op te zetten. De voorwaarden en informatie voor alle subsidievormen van de VGC-sportdienst vind je in de subsidiezoeker.
 • Helpdesk: je kunt de VGC-sportdienst contacteren voor al jouw vragen over het wettelijk kader om begeleiding in de sportsector tewerk te stellen.

Werken met vrijwilligers

Heel wat initiatieven van de VGC-sportdienst en haar partners zijn alleen mogelijk dankzij de inzet en het engagement van talloze vrijwilligers. Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage binnen het Brussels, Nederlandstalig sportaanbod. 

Vrijwilliger worden

Wil je zelf als sportvrijwilliger aan de slag? Neem dan zeker contact op met VGC-sportdienst via sportdienst@vgc.be. Zoek je meer informatie over vrijwilligerswerk? Lees dan in deze brochure alles wat je moet weten als vrijwilliger. 

Werken met vrijwilligers

De zoektocht naar vrijwilligers is niet altijd eenvoudig. De meeste kans op betrokken vrijwilligers vind je in de nabije omgeving van jouw club of organisatie (ouders of familie van spelers, oud-spelers, via andere organisaties in de buurt ...). Persoonlijk contact is hierbij zeer belangrijk.
Heb je via je persoonlijk netwerk geen geschikte of niet genoeg vrijwilligers gevonden, dan helpt de VGC-sportdienst je graag op weg.

Zo kun je een vacature posten op www.vrijwilligerswerk.be. Lukt dat niet? Contacteer ons met je vraag naar een vrijwilliger. Probeer de taak zo volledig mogelijk te omschrijven en vermeld zeker ook de frequentie van de taak. Wij zorgen dat je aanvraag gepubliceerd wordt.

Een stevige vrijwilligersstructuur blijft de sleutel tot een duurzame sportwerking. Daarom sturen we een clubondersteuner op pad om samen met je vereniging volgende stappen te bepalen:

 1. Analyse van de huidige vrijwilligersstructuur: wat lukt er wel/niet?
 2. Hoe ziet de toekomst eruit?
 3. Welke acties ondernemen we (a.d.h.v. een checklist)?

De clubondersteuner werkt op maat van de vereniging en begeleidt je in de analyse, planning, opvolging en bijsturing van de vrijwilligersstructuur. We werken rond de ondersteuning van de huidige vrijwilligers en het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.  Ga je toch liever zelf aan de slag? Dat kan via het stappenplan in de bijlage.

Algemene informatie

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in Brussel, kun je terecht op deze pagina.

   Inclusiebegeleiders

   Inclusiebegeleiders spelen een cruciale rol binnen het sportaanbod van de VGC-sportdienst. Deze sportbegeleiders ondersteunen sportlesgevers door tijdens de lessen individuele begeleiding te bieden aan deelnemers met specifieke noden. Of het nu gaat om fysieke, mentale of sociale uitdagingen, inclusiebegeleiders zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen aan sportactiviteiten.

   Door inclusie te integreren in het sportaanbod, creëren we bewustwording en stimuleren we een cultuur van respect en acceptatie binnen de sportgemeenschap en maken we sporten mogelijk voor iedereen.

   Ben je op zoek naar een inclusiebegeleider of heeft je vereniging ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de VGC-sportdienst.

    Alternatieve Validatie Deskundigheid (AVD)

    Wat?

    De VGC-sportdienst ondersteunt organisaties die werken met kwaliteitsvolle lesgevers, onder andere door het uitkeren van subsidies voor deze lesgevers. Om te bepalen of een lesgever kwaliteitsvol is, werkt de VGC doorgaans met een inschalingssysteem. Deze inschaling is enkel van toepassing voor het toekennen van VGC subsidies aan organisaties die een Nederlandstalig sportaanbod organiseren in Brussel. Daarbij zijn diploma’s de voornaamste indicator van kwaliteit.

    De VGC-sportdienst is er echter van overtuigd dat diploma’s niet de enige indicator zijn voor kwaliteit. Sportlesgevers die geen sportdiploma’s hebben, kunnen even kwaliteitsvol aan de slag zijn door hun opgebouwde ervaring en competenties. Via de AVD-procedure geven wij deze lesgevers de mogelijkheid om zich op basis van hun elders verworven ervaring en competenties te laten inschalen binnen het Brussels, Nederlandstalig sportaanbod. We vragen om minstens 150 uur relevante sportlesgeverservaring aan te tonen.

    Let op: voor niet-ingeschaalde lesgevers kunnen organisaties geen subsidies krijgen. 

    Procedure
     

    1. Om je ervaring te laten inschalen, moet je een dossier indienen.  Vul daarvoor dit aanvraagformulier in . In dat formulier geef je de volgende info: 
     • Toon aan dat je minstens 150 uren relevante sportlesgeverservaring hebt. 
     • Geef een overzicht van je pedagogische, didactische en sportdiploma’s alsook van eventuele bijscholingsattesten (binnen- en buitenland). 
     • Lijst je toekomstige lesmomenten op, zodat de VGC-sportdienst een les van jou kan bijwonen. 
       
    2. De VGC-sportdienst bekijkt je dossier en vraagt bijkomende info waar nodig. 

      

    3. Je dossier wordt ontvankelijk of onontvankelijk verklaard. We proberen je daarvan binnen de 2 weken op de hoogte te brengen.  
     • Als je dossier onontvankelijk verklaard wordt, kun je ten vroegste na 1 jaar opnieuw een aanvraag indienen. 
     • Als je dossier ontvankelijk is, dan zal de VGC-sportdienst een les van jou bijwonen. Tijdens dat lesbezoek word je beoordeeld op: 
      1. Kwaliteit van de les 
      2. Nederlands 
      3. Didactiek 
      4. Pedagogie
    4. Nadien legt de evaluatiecommissie je dossier naast de bevindingen van het lesbezoek. Op basis daarvan beslist de commissie of je ervaring ingeschaald wordt. 
     • Als je niet ingeschaald wordt, kunnen Brusselse sportorganisaties voor jou geen subsidies krijgen. De evaluatiecommissie geeft je een gemotiveerde beslissing met aanbevelingen. 
     • Je hebt de mogelijkheid om een tweede evaluatie aan te vragen. Daarvoor moet je wel gegronde argumenten aanleveren.
     • Als je ingeschaald wordt, is dat op B-niveau. Deze inschaling is voor onbepaalde duur geldig binnen de context van je aanvraag. 

    Bijkomende info

    • De procedure is volledig gratis
    • De VGC-sportdienst behandelt je aanvraag zo snel mogelijk, maar je rekent best op minstens 60 kalenderdagen.  
    • Je kan maximaal twee aanvragen indienen voor een inschaling. Tussen deze twee aanvragen moet minstens 1 jaar tijd zitten.