© Lander Loeckx

Samenleven in Brussel

Brussel is al geruime tijd een stad waar de meerderheid van de stadsbewoners een minderheid is. Het is een labo voor superdiversiteit, waarin heel veel ervaring rond samen leven en werken is opgebouwd, maar waarin zich ook blijvende uitdagingen stellen voor professionals en burgers.

Inburgering

De overheid vindt het belangrijk dat nieuwe burgers kunnen deelnemen aan de samenleving.

Agentschap Inburgering en Integratie organiseert het inburgeringsaanbod in Brussel. Nieuwkomers en mensen van een andere origine die al langer in Brussel wonen kunnen een gratis inburgeringsprogramma volgen.

Een inburgeringstraject bestaat uit:

  • een basiscursus Nederlands
  • een lessenpakket maatschappelijke oriëntatie, kennismaking met de Brusselse samenleving
  • begeleiding naar werk of studies en het aanbod aan cultuur en vrije tijd
  • persoonlijke begeleiding
© Frederik Buyckx

Vragen rond integratie en etnisch-culturele diversiteit?

Wil je een actie doen rond sociale cohesie? Heb je advies nodig rond werken aan diversiteit binnen je organisatie? Op zoek naar juridische expertise rond migratie?

Agentschap Integratie en Inburgering biedt ondersteuning, begeleiding en advies aan organisaties bij processen en vraagstukken rond etnisch-culturele diversiteit en integratie.