ESF investeert in jouw toekomst - Europese Unie - Vlaanderen is werk

Roma zijn de grootste minderheid van Europa. Hun positie is precair, ook in Brussel. De VGC wil Roma in Brussel versterken. Ze ondersteunt daarvoor de projecten ‘Roma-stewards’ en  'Roma@work', in nauwe samenwerking met Foyer vzw

Voor deze twee projecten werken de VGC en Foyer vzw intensief samen met Brusselse gemeentelijke diensten en met een netwerk van Nederlandstalige voorzieningen, over verschillende sectoren heen.

​​​​​​​Project Roma-stewards

De VGC financiert vier Roma-stewards die bij Foyer vzw werken. Deze Roma-stewards kennen de lokale gemeenschappen en netwerken in Brussel zeer goed. Op die manier slagen zij erin om de brug te maken tussen de Roma-doelgroep en Brusselse voorzieningen. 

De VGC werkt met de Roma-stewards in drie contexten: school, gezin en buurt. Vooral de positie van Roma-kinderen en -jongeren krijgt veel aandacht. Via dit project ondersteunt de VGC lokale en buurtgerichte netwerken zodat organisaties meer voeling krijgen met de Roma. 

ESF-project Roma@work

Sinds september 2015 zet de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in op het ESF-project ‘Roma@work’. Dit project (ESF oproep 457) wordt gerealiseerd met middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) OP Vlaanderen en dankzij cofinanciering via de Vlaamse Overheid en VDAB Brussel. 

Twee ESF-medewerkers begeleiden Roma die werk zoeken en oriënteren hen naar een kwalificerende opleiding en naar werk. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de vier Roma-stewards. De Roma-stewards leiden werkzoekende Roma toe naar het project. In de begeleidingstrajecten is er veel aandacht voor de randvoorwaarden die de zoektocht naar een kwalificerende opleiding of naar werk voor de Roma mogelijk maken. 

Sinds het begin van het project in september 2015 tot eind december 2022 werden 289 cliënten begeleidt binnen het project. 136 cliënten vonden regulier werk, 76 startte een taalopleiding Nederlands, 38 startte een beroepsopleiding, 10 startte met vrijwilligerswerk en 73 volgde een andere vorming (waaronder maatschappelijke oriëntatie, tweedekansonderwijs, etc.).

Dankzij de positieve projectresultaten kon de VGC het project tot vier keer toe verlengen, dit binnen verschillende ESF-oproepen. De meest recente verlenging gebeurde in het kader van ESF-oproep 490 'Outreach & Activering II' waarin het Roma@work project werd verlengd tot eind 2023.