Roma-werking

Roma zijn de grootste minderheid van Europa. Hun positie is precair, ook in Brussel. De VGC wil Roma in Brussel versterken. Ze ondersteunt daarvoor de projecten ‘Roma-stewards’ en  'Roma@work', in nauwe samenwerking met Foyer vzw

Voor deze twee projecten werken de VGC en Foyer vzw intensief samen met Brusselse gemeentelijke diensten en met een netwerk van Nederlandstalige voorzieningen, over verschillende sectoren heen.

​​​​​​​Project Roma-stewards

De VGC financiert vier Roma-stewards die bij Foyer vzw werken. Deze Roma-stewards kennen de lokale gemeenschappen en netwerken in Brussel zeer goed. Op die manier slagen zij erin om de brug te maken tussen de Roma-doelgroep en Brusselse voorzieningen. 

De VGC werkt met de Roma-stewards in drie contexten: school, gezin en buurt. Vooral de positie van Roma-kinderen en -jongeren krijgt veel aandacht. Via dit project ondersteunt de VGC lokale en buurtgerichte netwerken zodat organisaties meer voeling krijgen met de Roma. 

ESF-project Roma@work

In januari 2020 ging een nieuwe projectperiode van het project ‘Roma@work’ van start. Die loopt tot eind 2021. Dit ESF-Roma-project (ESF oproep 457) is mogelijk dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse overheid en VDAB Brussel.

Twee ESF-medewerkers begeleiden Roma die werk zoeken en oriënteren hen naar een kwalificerende opleiding en naar werk. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de vier Roma-stewards. De Roma-stewards leiden werkzoekende Roma toe naar het project.

In de begeleidingstrajecten is er veel aandacht voor de randvoorwaarden die de zoektocht naar een kwalificerende opleiding of naar werk voor de Roma mogelijk maken. Bijvoorbeeld: mobiliteit, verblijfsstatuut, kinderopvang, taal, attitude.

Het eerste ESF-Roma-project ging van start op 1 september 2015. Tussen 1 september 2015 en 8 maart 2021 volgden 228 werkzoekende Roma een traject. Dankzij deze trajecten vonden 115 mensen een job. 33 mensen werden ingeschreven in een kwalificerende opleiding en 18 mensen behaalden effectief een kwalificatie. Sinds januari 2018 wordt het project georganiseerd onder de naam 'Roma@work'.