Wie zijn wij

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij het Nederlandstalig netwerk in Brussel. De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor stedelijk beleid, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, welzijn, gezondheid en gezin. 
 
Ze wil de levenskwaliteit in de stad op verschillende vlakken verhogen. Daarom ontwikkelt en ondersteunt ze een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden. Zo wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook bepaalde doelgroepen nieuwe kansen bieden.
 
In 2015 introduceerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie het N-Brussel-logo. Een visuele identiteit en een gemeenschappelijk logo voor de VGC en het gehele Nederlandstalig netwerk in het Brussels hoofdstedelijk gewest. N-Brussel is een wegwijzer naar het Nederlandstalig aanbod en een label voor de kwaliteit ervan. 

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Actief beleid
kanaal

Actief beleid

Adviesorganen

Adviesorganen

Historiek
leren

Historiek

Taalbeleid

Taalbeleid

Huisstijlgids en communicatie

Huisstijlgids en communicatie