Nederlands in Brussel

De VGC werkt samen met veel Brusselse initiatieven die kinderen en volwassenen helpen om Nederlands te leren en te oefenen.

Nederlands leren voor kinderen en jongeren

Waar kunnen kinderen en jongeren Nederlands leren? 

Gaat uw kind naar het Nederlandstalig onderwijs?

  • Dan leert het Nederlands op school.
  • Het Onderwijscentrum Brussel van de VGC ondersteunt Brusselse scholen om een taalbeleid en een krachtig taalvaardigheidsonderwijs te ontwikkelen, op maat van de school en haar leerlingen.
  • Speciaal voor jongeren uit de Centra Leren en Werken of de leertijd organiseert Abrusco het Taalkot. In het Taalkot kunnen de jongeren op een leuke, aantrekkelijke manier een basiskennis Nederlands leren. Ze komen op afgesproken uren en dagen als onderdeel van hun traject Leren en Werken.

Gaat uw kind niet naar het Nederlandstalig onderwijs?

In een Franstalige school krijgt uw kind ook Nederlandse les. In Europese of internationale scholen, is het ook vaak mogelijk om Nederlands te leren.

Daarnaast kunt u terecht bij de privétalenscholen. Het Huis van het Nederlands Brussel maakte een overzicht van de privéscholen. De scholen met een specifiek aanbod voor kinderen dragen het 'kids-logo'.

Leerlingen in de klas

Nederlands oefenen voor kinderen en jongeren

Nederlands oefenen, ook buiten de school(m)uren? Hoe kan dat in Brussel? 

Nederlands oefenen in de vrije tijd versterkt de Nederlandse taalvaardigheid. Dat kan tijdens activiteiten van de Brede School, op de VGC-speelpleinen, bij een Nederlandstalige sportclub, een jeugdvereniging, een gemeenschapscentrum in de buurt, enzovoort. Terwijl kinderen of jongeren spelen, sporten, tekenen, musiceren… oefenen ze hun Nederlands.

Enkele voorbeelden

  • Brede Scholen zijn netwerken van scholen en organisaties om kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden. Ze doen dat door samen te werken met de buurt, ouders en organisaties. Heel wat Brusselse scholen maken deel uit van een Brede School. Zij zorgen er onder andere voor dat kinderen en jongeren tijdens de lesuren maar ook na school kunnen deelnemen aan boeiende activiteiten. Zo kunnen ze het Nederlands extra oefenen in een heel concrete context. Het Platform Brede School Brussel binnen het Onderwijscentrum Brussel zorgt voor ondersteuning en kwaliteitsbewaking van de lokale Brede Scholen in Brussel. Lees meer over de Brusselse Brede Scholen
  • De VGC organiseert speelpleinen voor kinderen van 3 tot 15 jaar in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel. De animatoren, leerkrachten en scholen zorgen tijdens de paas- en zomervakantie voor een dynamische, talige en leerrijke spelomgeving. Lees meer over de VGC-speelpleinen.
  • In Brussel zijn er tal van vrijetijdsactiviteiten (sport, spel, cultuur ...) in het Nederlands, zowel tijdens het schooljaar als in de vakantieperiodes. Meer informatie op de website Jonginbrussel.be.
  • In het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs leren kinderen en jongeren musiceren, tekenen, dansen… in het Nederlands. Lees meer over het deeltijds kunstonderwijs in Brussel.
  • In bibliotheken vindt u Nederlandstalige cd’s, dvd’s en boeken. Lees meer over de Nederlandstalige bibliotheken in Brussel.
  • Plonge is een gratis online stadsspel voor jongeren vanaf 16 jaar. Duik in het Nederlands en beleef actie en avontuur in de stad. Ontdek Plonge, een spel van het Huis van het Nederlands Brussel. 

Nederlands leren voor volwassenen

Bent u ouder dan 16 jaar en bent u op zoek naar lessen Nederlands in Brussel? Ga dan eens langs bij het Huis van het Nederlands. Daar krijgt u alle informatie rond Nederlands leren voor volwassenen. 

Het Huis van het Nederlands heeft een overzicht van alle cursussen Nederlands in Brussel. 

Een consulent helpt u. Na een test zoekt u samen naar de gepaste cursus Nederlands, in klasverband bij het Centrum voor Basiseducatie of bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs, of via zelfstudie.

Bij uw vertrek geeft het Huis van het Nederlands u alle gegevens over de eventuele inschrijving, de startdatum en de plaats. Er zijn mogelijkheden voor iedereen!

Speciaal voor jongeren tussen 15 en 25 jaar uit de Centra voor Leren en Werken of de Leertijd organiseert Abrusco het Taalkot. In het Taalkot kunnen de jongeren op een leuke, aantrekkelijke manier een basiskennis Nederlands leren. Ze komen op afgesproken uren en dagen als onderdeel van hun traject Leren en Werken.

Nederlands oefenen voor volwassenen

Een taal leren doet u niet alleen tijdens de les, met grammatica of woordenschat. Oefenen is ook belangrijk. 

In Brussel kan u op veel plekken en op veel verschillende manieren Nederlands oefenen. Die vindt u allemaal terug op www.nederlandsoefeneninbrussel.be. U kan bijvoorbeeld met Nederlandstalige vrijwilligers praten over wat u interessant vindt tijdens de conversatietafels van het Huis van het Nederlands. Of via Patati Patata met een Nederlandstalige oefenpartner afspreken om samen een activiteit te doen.

U kunt ook de verschillende zakwoordenboekjes van het Huis van het Nederlands gebruiken. Deze handige, drietalige boekjes maken u wegwijs.  

Oefent u liever thuis of alleen? Dan vindt u op de website ook tips om te lezen, te luisteren of een film of TV-programma te bekijken in het Nederlands. 

De Facebookpagina Nederlands oefenen in Brussel biedt u nog meer inspiratie, tips en ideeën.  

Studenten

Downloads

Visietekst taalbeleid   (pdf, 59.68 kB)
Info toegankelijkheid

Dit document is niet toegankelijk opgebouwd. Kunt u het niet raadplegen? Neem contact op met communicatie@vgc.be voor meer informatie.

De meertaligheid van Brussel is een rijkdom. De VGC werkt in een zeer diverse, talige omgeving: in het officieel tweetalige Brussel worden veel verschillende talen gesproken. Die meertaligheid biedt kansen voor inwoners en bezoekers van de stad.

De meertaligheid van Brussel is een rijkdom, voor bewoners en voor bezoekers. Maar het is ook een uitdaging, zeker voor Nederlandstalige organisaties.
Daarom subsidieert de VGC taalbeleidsondersteuning in verschillende domeinen.