Subsidies en dienstverlening voor samenleven in Brussel

Plug into Brussels en help mee Brussel beter te maken

Inwoners met diverse culturen, socio-economische achtergronden, levensstijlen, opinies, behoeftes en belangen, dromen en verlangens … kruisen elkaar in onze stad. De VGC wil mee haar schouders zetten onder een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin verschillen erkend, toegestaan en gerespecteerd worden. Ze wil ook op zoek gaan naar wat Brusselaars delen, naar wat mensen bindt en verbindt. Want een sterke stad is een verbindende stad.

Projectoproep eenzaamheid en sociaal isolement
© Lies Geers

Projectoproep eenzaamheid en sociaal isolement

Plug into Brussels
Plug into Brussels

Plug into Brussels

Inwoners met diverse culturen, socio-economische achtergronden, levensstijlen, opinies, behoeftes en belangen, dromen en verlangens … kruisen elkaar in onze stad. De VGC wil mee haar schouders zetten onder een inclusieve samenleving.
Toegankelijke communicatie

Toegankelijke communicatie

Hoe toegankelijk is uw communicatie? Gebruik de instrumenten om uw communicatie te analyseren en te verbeteren.
Investeringen

Investeringen

Projectoproep verduurzaming infrastructuur

Projectoproep verduurzaming infrastructuur