© miles Fischler

Kunsten in Brussel

VGC geeft subsidies aan de Brusselse kunstensector via jaarwerkingen, projecten en trajecten. Hiermee wordt zowel continuïteit, vernieuwing als experiment ondersteund.

We sturen af en toe relevante informatie voor de kunstensector over subsidies, premies, indiendata... Wens je deze te ontvangen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Nieuws : Onderzoek Brusselse muzieksector = de resultaten!

In 2023 voerde VI.BE, het steunpunt voor artiesten en de muzieksector, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een onderzoek naar de noden van Brusselse muzikanten, dj’s en producers. Het onderzoek bestond uit twaalf interviews met sleutelfiguren en een grootschalige tweetalige online bevraging. De resultaten van de diepte-interviews en online bevraging werden verwerkt en voorgesteld op een stakeholdersdag. De deelnemers formuleerden via een participatieve brainstorm concrete aanbevelingen voor Brussel als gezonde muziekstad.
 
Op 29 april stelden we de resultaten van dit onderzoek voor in de AB Club. Er werden ook aanbevelingen geformuleerd voor een boeiend, bloeiend en duurzaam muzieklandschap in onze hoofdstad. Met deze bevindingen kunnen de bevoegde overheden en de belanghebbenden uit de muzieksector aan de slag om hier mee vorm aan te geven.

De VGC lanceerde naar aanleiding van dit onderzoek al het experimenteel project ‘Incubator’ van Kiosk Radio, als een eerste actie om speelkansen voor debuterende dj’s te ondersteunen.

Welke subsidies zijn er

Microkosmos (2018), Adrien Lucca
© hethuys/Miles Fischler

Subsidies voor jaarwerkingen

Brusselse kunstenorganisaties kunnen een werkingssubsidie aanvragen voor één jaar of drie jaren.

Microkosmos (2018), Adrien Lucca
© hethuys/Miles Fischler

Subsidies voor projecten

Voor een volwaardig artistiek project van een organisatie of kunstenaar.
Reguliere procedure: vaste indieningsdata.
Debuutsubsidie: doorlopend

Microcosmos (2018), Adrien Lucca
© hethuys/Miles Fischler

Subsidies voor trajecten

Deze subsidie is gericht op de evolutie van het artistieke parcours van een individuele kunstenaar.

De publicatie 'Offroad, trajecten voor kunstenaars' belicht trajecten uit de periode 2007-2013
en biedt een beeld van de diversiteit van trajecten.

Debuutsubsidie voor de startende kunstenaar

De VGC wil de debuterende kunstenaar steunen bij één van zijn/haar eerste volwaardige artistiek projecten.

Deze procedure is dus specifiek voor o.a.:

 • Een kunstenaar die recent is gestart met de ontwikkeling van een artistiek praktijk en klaar is voor een eerste volwaardig artistiek project: locatie en presentatiedatum zijn gekend.
 • Een kunstenaar die een artistieke carrière steeds heeft uitgesteld en er nu op latere leeftijd klaar voor is.
 • Een pas afgestudeerdestudent(e) aan een kunstopleiding die onmiddellijk van wal wil steken

Extra voorwaarden voor deze subsidie:

 • Je mag niet eerder een subsidie hebben ontvangen van de VGC
 • De subsidie bedraagt max. 3000 euro
 • Indienen - minstens 8 weken voor de eerste presenteerdatum

Indienen via:

Wil je meer weten over deze debuutsubsidie of wil je graag eens praten over je project? Mail naar kunsten@vgc.be

Kunstenaars in de Klas

Het project 'Kunstenaars in de klas' wil de gelegenheid bieden aan jongeren om te proeven van de kracht van verbeelding en zo op een andere manier te leren kijken naar de wereld. Ze worden aangemoedigd hun talenten te ontdekken en ook in te zetten. De focus ligt op de kunstenaar/initiatiefnemer die aan het werk gaat in partnerschap met de school. De VGC wil via dit initiatief de kans bieden aan Brusselse kunstenaars, kunstcollectieven en kunstinstellingen om aan de slag te gaan in het Brussels secundair onderwijs en kunst een plaats te geven binnen de schoolmuren en -uren.

Heb je een voorstel én ook een school die bereid is om dit te organiseren in de klas(sen)?
En wil je graag een aanvraag indienen voor een project 'Kunstenaars in de Klas'? Klik op de gepaste link hieronder.

Info
Voor algemene en praktische vragen:
VGC Kunsten: kunstenaarsindeklas@vgc.be

foto: muziekproject Flavio Maciel De Souza - Sint-Niklaasinstituut te Anderlecht
© VGC

Alle aanvragen voor één van de kunstsubsidies lopen via het digitaal subsidieloket

 • een individueel kunstenaar kan dit doen via zijn E-ID
 • een organisatie moet eerst geregistreerd worden - indien dit nog niet is gebeurd, gelieve contact op te nemen via kunsten@vgc.be

Indiendata 

 • 15 februari: aanvraag projectsubsidie voor projecten met een Brusselse presentatiedatum van mei  tot en met oktober van hetzelfde jaar
 • 1 april: aanvraag trajectsubsidie voor een traject van één of twee jaar 
 • 15 mei: aanvraag projectsubsidie voor projecten met een Brusselse presentatiedatum van september van het lopende jaar tot en met februari van het daaropvolgende kalenderjaar
 • 15 september: aanvraag projectprojecten voor projecten met een Brusselse presentatiedatum van december van hetzelfde jaar tot en met mei van het daaropvolgende jaar
 • 1 november: aanvraag subsidie jaarwerking (afhankelijk van het jaar: enkel éénjarigen of ook meerjarigen)
 • Doorlopend: ten laatste 8 weken op voorhand voor een debuutsubsidie (12 weken in de zomermaanden juli en augustus)

Indien u graag op voorhand een gesprek plant over uw dossier, kan u hiervoor contact nemen met ons via kunsten@vgc.be

Netwerken en steunpunten

Het Brussels Kunstenoverleg is een overlegplatform voor dialoog en reflectie, een kenniscentrum en een gesprekspartner voor uitdagingen voor cultuur in Brussel. 
Lasso is het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie.

Het Kunstenpunt is een steunpunt voor de ontwikkeling van de beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel. 

Het Vlaams Platform Kunst in Opdracht verbindt alle betrokken actoren in het netwerk van Kunst in Opdracht in de (semi-)publieke ruimte in Vlaanderen en Brussel.

Het Vlaams Architectuurinstituut is het sectorinstituut voor hedendaagse architectuur. 
Het Cultuurloket Vlaanderen geeft eerstelijnsadvies aan individuen en organisaties actief in de culturele en creatieve sectoren. Je kan bij het Cultuurloket Vlaanderen terecht met vragen over zakelijke en juridische aspecten van de creatieve activiteit. 

Andere subsidiemogelijkheden voor kunsten

Een niet-limitatief overzicht van andere subsidiemogelijkheden voor kunsten

Vlaamse gemeenschap

Europese unie

Creative Europe
Indien u een subsidie bij de Europese Unie zou willen indienen, biedt de cel Stedelijk Beleid van de VGC  meer info en begeleiding.

Contactpersonen kunstenteam

Karina Luytens  - coördinator Algemeen Cultuurbeleid (Algemeen Cultuur, Kunsten, Erfgoed, Paspartoe)
02 563 05 50 - karina.luytens@vgc.be

Michaël Goris - Kunsten: subsidies jaarwerkingen, projecten en trajecten, Kunstenaars in de Klas
02 563 05 21 - michael.goris@vgc.be

Els De Greef - Kunsten: Kunst in Opdracht - debuutsubsidies 
02 563 05 46 - els.degreef@vgc.be

Greet Habraken - Kunsten en Algemeen Cultuurbeleid: subsidies 
02 563 03 85 - greet.habraken@vgc.be

Anja De Bolle  - administratief medewerker
02 563 05 44 - anja.debolle@vgc.be

Lauren Hendrickx - administratief medewerker
02 563 04 94  - lauren.hendrickx@vgc.be

Microkosmos (2018), Adrien Lucca
© Miles Fishler
Uitleen
subsidieloket_afhalen

Uitleen

U zoekt audiovisueel materiaal, voertuigen of sport- en spelmateriaal voor de activiteiten van uw organisatie? Dan kunt u daarvoor bij de uitleen van de VGC terecht.
Paspartoe voor groepen

Paspartoe voor groepen

Voordelig met je vereniging op culturele uitstap? Vraag je groepspas voor verenigingen aan en geniet volop van het Brusselse culturele aanbod. Met de groepspas voor verenigingen kan je in groep korting krijgen bij activiteiten van Paspartoe-partners. En een gids.
Lokalen en zalen

Lokalen en zalen

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw workshop, vergadering of feest?
Of zoekt u als buurtbewoner of lokale vereniging een plek voor socio-culturele activiteiten?
Het subsidiëringslogo van n-Brussel
n brussel

Het subsidiëringslogo van n-Brussel

Gebruik het subsidiëringslogo als de VGC uw initiatieven, verenigingen en organisaties subsidieert.
Sport-, jeugd- en erfgoedverenigingen gebruiken het themalogo (‘sport’, ‘jeugd’ en ‘erfgoed’ in combinatie met N-brussel).

Het cultuurbeleid creëert een stevige basis voor de culturele sector in Brussel. Ze wil op die manier de culturele rijkdom van Brussel ondersteunen en zichtbaar maken.

Op zoek naar een bibliotheek, een gemeenschapscentrum, een activiteit? Zoekt u een vereniging of een cursus? Geïnteresseerd in erfgoed?