© Miles Fishler

Kunsten in Brussel

VGC geeft subsidies aan de Brusselse kunstensector via jaarwerkingen, projecten en trajecten. Hiermee wordt continuïteit, vernieuwing als experiment ondersteunt.

We sturen af en toe relevante informatie voor de kunstensector over subsidies, premies, indiendata... Wens je deze te ontvangen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

SUBSIDIES

Subsidies voor jaarwerkingen

Werkingssubsidies voor kunstorganisaties.

Subsidies voor projecten

Voor een volwaardig artistiek project van een organisatie of kunstenaar.

  • Reguliere procedure op vaste indieningsdatums
  • Korte procedure

Subsidies voor trajecten

Voor ontwikkeling en groei van een artistiek oeuvre van een kunstenaar of organisatie.

De publicatie 'Offroad, trajecten voor kunstenaar's belicht trajecten uit de periode 2007-2013
en biedt een beeld van de diversiteit van trajecten.

Eerstvolgende deadlines

  • 1 februari 2021: aanvraag projectsubsidie voor projecten met een presentatiedatum tussen 1 mei 2021  en 31 augustus 2021 

Doorlopend: ten laatste 8 weken op voorhand voor projecten via de korte procedure (12 weken in de zomermaanden juli en augustus)

Netwerken en steunpunten

Het Brussels Kunstenoverleg is een overlegplatform voor dialoog en reflectie, een kenniscentrum en een gesprekspartner voor uitdagingen voor cultuur in Brussel. 
Lasso is het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie.

Het Kunstenpunt is een steunpunt voor de ontwikkeling van de beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel. 

Het Vlaams Platform Kunst in Opdracht verbindt alle betrokken actoren in het netwerk van Kunst in Opdracht in de (semi-)publieke ruimte in Vlaanderen en Brussel.

Het Vlaams Architectuurinstituut is het sectorinstituut voor hedendaagse architectuur. 
Het Cultuurloket Vlaanderen geeft eerstelijnsadvies aan individuen en organisaties actief in de culturele en creatieve sectoren. Je kan bij het Cultuurloket Vlaanderen terecht met vragen over zakelijke en juridische aspecten van de creatieve activiteit. 

Andere subsidiemogelijkheden voor kunsten

Een niet-limitatief overzicht van andere subsidiemogelijkheden voor kunsten

Vlaamse gemeenschap

Europese unie

Creative Europe
Indien u een subsidie bij de Europese Unie zou willen indienen, biedt de cel Stedelijk Beleid van de VGC  meer info en begeleiding.

Contactpersonen kunstenteam

Karina Luytens  - coördinator
02.563.05.50 

Michaël Goris  - subsidies jaarwerkingen, projecten en trajecten
02.563.05.21

Els De Greef –  Kunst in Opdracht – subsidies projecten korte procedure 
02.563.05.46

Greet Habraken - duurzaamheid en ecologie 
02 563.03.85

Anja De Bolle – administratief medewerker
02.563.05.44 

Lien Wilssens - administratief medewerker
02.563.05.77

Uitleen
subsidieloket_afhalen

Uitleen

U zoekt audiovisueel materiaal, voertuigen of sport- en spelmateriaal voor de activiteiten van uw organisatie? Dan kunt u daarvoor bij de uitleen van de VGC terecht.
Paspartoe voor groepen

Paspartoe voor groepen

Voordelig met je vereniging op culturele uitstap?Vraag je groepspas voor verenigingen aan en geniet volop van het Brusselse culturele aanbod. Met de groepspas voor verenigingen kan je in groep korting krijgen bij activiteiten van Paspartoe-partners. En een gids.
Lokalen en zalen

Lokalen en zalen

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw workshop, vergadering of feest?
Of zoekt u als buurtbewoner of lokale vereniging een plek voor socio-culturele activiteiten?
Het subsidiëringslogo van n-Brussel

Het subsidiëringslogo van n-Brussel

Gebruik het subsidiëringslogo als de VGC uw initiatieven, verenigingen en organisaties subsidieert.
Sport-, jeugd- en erfgoedverenigingen gebruiken het themalogo (‘sport’, ‘jeugd’ en ‘erfgoed’ in combinatie met N-brussel).

Het cultuurbeleid creëert een stevige basis voor de culturele sector in Brussel. Ze wil op die manier de culturele rijkdom van Brussel ondersteunen en zichtbaar maken.

Op zoek naar een bibliotheek, een gemeenschapscentrum, een activiteit? Zoekt u een vereniging of een cursus? Geïnteresseerd in erfgoed?