Kunsten debuutsubsidies (voor individuen)

Met de debuutsubsidie wordt er binnen het kunstenbeleid aandacht gegeven aan de startende kunstenaar. Op die manier willen we deze doelgroep stimuleren om een (eerste) volwaardig project uit te werken, artistieke partners te zoeken en een netwerk uit te bouwen.

De VGC kent subsidies toe op basis van de verordening houdende subsidies voor kunsten.
Het specifieke luik over de debuutsubsidie kan u lezen in hoofdstuk 2.b van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten en de bijhorende toelichtingsnota.

De toekenning van de subsidie kadert ook binnen het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de VGC.

Specifieke beleidsaccenten kunt u terugvinden in de VGC- Bijdrage aan de visienota van de Vlaamse minister van Cultuur.

Wie komt in aanmerking om een debuutsubsidie te vragen?

 • Een kunstenaar die recent is gestart met de ontwikkeling van een artistiek praktijk en klaar is voor een eerste volwaardig artistiek project: locatie en presentatiedatum zijn gekend.
 • Een kunstenaar die een artistieke carrière steeds heeft uitgesteld en er nu op latere leeftijd klaar voor is.
 • Een pas afgestudeerdestudent(e) aan een kunstopleiding die onmiddellijk van wal wil steken.

Dossier indienen

 • Een individuele kunstenaar, die zich een debuterende kunstenaar noemt, kan een aanvraag sturen voor een debuutsubsidie.
 • Een kunstorganisatie kan een aanvraag sturen als het over een project gaat van een debuterende kunstenaar.
 • De aanvraag heeft betrekking op een afgewerkt, volwaardig artistiek project waarvan de presentatiedatum en locatie vast liggen (minstens één presentatie in Brussel).
 • In het formulier wordt gevraagd in het luik ‘Waarom een debuutsubsidie?’ een motivatie te geven waarom deze aanvraag volgens jou past binnen deze debuutsubsidie.
 • Het is niet de bedoeling dat een aanvraag die te laat is voor de reguliere projectronde, wordt ingediend via deze debuutsubsidie.
 • Er zijn geen vaste data om een aanvraag in te dienen binnen deze subsidielijn. Wél ten laatste 8 weken voor de presentatiedatum (in de zomermaanden 12 weken op voorhand).

Extra voorwaarden voor de aanvraag binnen de debuutsubsidie

 • De aanvrager mag nog niet eerder een subsidie van VGC hebben ontvangen;
 • Het project is kleinschalig in creatie en presentatie. Het gevraagde subsidiebedrag is ten hoogste 3.000 EUR;
 • Het aanvraagdossier wordt minimaal 8 weken vóór de eerste presentatie ingediend. Indien een dossier ingediend wordt in juli of augustus, wordt dit minimaal 12 weken op voorhand ingediend.

Beslissing en bekendmaking

 • Bij de debuutsubsidie volstaat een advies van de administratie en kennisgeving aan de advieswerkgroep kunsten. Na de beslissing van het Collegelid wordt deze bekend gemaakt aan aanvrager.
 • Het geformuleerde advies vind je in het digitale subsidieloket alsook in de brief die je wordt toegestuurd.
 • Tussen de indiening en de bekendmaking reken je best een 8-tal weken.

De VGC kent subsidies toe op basis van de verordening houdende subsidies voor kunsten.
Het specifieke luik over de debuutsubsidie kan u lezen in hoofdstuk 2.b van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten en de bijhorende toelichtingsnota.

Indienperiode

16-09-2022
-
31-12-2025