PLAN ATELIER

naar meer en betere atelieruimte in Brussel

Het Magdalena klooster in Jette, nieuwe ateliers voor kunstenaars

Sinds de zomer van 2022 staat Toestand in voor het tijdelijk gebruik van het geklasseerd klooster vlakbij het Spiegelplein in Jette. Toestand zal hier gedurende minimum twee jaar een sociaal-culturele dynamiek ontwikkelen.

 • een grote ruimte (een kapel en performance-zaal van elk 120m2)
 • één van de medium zaaltjes (elk 45m2)
 • een privé atelier, een kleine afsluitbare ruimte om in rust te kunnen experimenteren
 • de kloostergangen voor expo’s en vernissages  (550 m2)
 • de tuin (3000 m2)

Mei 2023: Momenteel geen individuele ateliers beschikbaar maar wel nog mogelijkheden voor collectieve kunstenaarsateliers en wordt er, zoveel mogelijk, ruimte gemaakt voor activistische kunstenaars. Ook voor residenties (meerdere dagen/weken) is er nog plaats. 

info en contact: mona@toestand.be
https://www.facebook.com/MONA1090BXL
Instagram @mona_1090_bxl

De VGC gaf financiële ondersteuning om de ruimtes in orde te zetten - persmededeling Pascal Smet - 4 mei 2023 

100% Free Space

Gratis ruimte voor startende kunstenaars tijdens de zomer in de Brusselse gemeenschapscentra: open call in samenwerking met  Kunstenwerkplaats

Ben je een professionele kunstenaar of heb je plannen in die richting? Heb je een duidelijke link met Brussel en ben je op zoek naar een ruimte voor je onderzoek of project?  Deze zomer stellen de Brusselse gemeenschapscentra opnieuw enkele zalen gratis ter beschikking voor kunstenaars. Alle disciplines zijn welkom.

PLAN ATELIER: ARTISTS WORKING SPACE 30 mei - Een initiatief van VGC & RAB/BKO i.s.m. Meyboom Artist-run Spaces en Level Five

Wat zijn de uitdagingen bij het creëren van werkplekken voor kunstenaars in de Brusselse context? VGC en RAB/BKO organiseren een namiddag om ideeën uit te wisselen over werkplaatsen voor kunstenaars.

Het Brussels gewest heeft een van de meest bruisende kunstscenes van Europa, en telt een grote populatie kunstenaars en kunstwerkers. Ze zijn essentieel voor het culturele leven in de stad maar als zelfstandig kunstenaars hebben ze zelden de financiële middelen om een werkplek te bekostigen aan de marktprijs. Toch is een goede werkplek voor velen een voorwaarde voor een artistieke praktijk, iets waarop echter vaak als eerste wordt bespaard.

Met ‘Plan Atelier’ steunt VGC vier experimenten rond werkplekken voor kunstenaars: Level Five, MAX, Meyboom Artist-run Spaces en Werkplaats Walter. Vertrekkend van die ervaringen wisselen stakeholders zoals kunstenaars, lokale overheden, beleidsmakers, projectontwikkelaars, kunstinstellingen en -scholen ervaringen en kennis uit.

Waarom zijn deze werkplekken nodig voor kunstenaars? Waarom zijn kunstenaars belangrijk voor de stad? Wat zijn de uitdagingen bij het creëren van deze werkplekken? Wat is er al gerealiseerd? Wat is er op de lange termijn nodig? Wat zijn de ‘quick wins’ die binnen handbereik liggen?


Programma

 • 12h: onthaal met lunch 
 • 13h: getuigenissen door: Level Five, Meyboom Artist-run Spaces, Werkplaats Walter, Max
 • 13h30: debat
 • 14h30: pauze 
 • 14h45: ronde tafels 
 • 16h: conclusies
 • 16h35: drink

Wanneer? 30 mei om 12u
Waar? Pachécolaan 34/2, 1000 Brussel
Talen: Nederlands, Frans, Engels
Toegang: gratis

Schrijf je nu in >>>

Pourquoi les artistes ont-ils besoin de ces lieux de travail ? Pourquoi les artistes sont-ils importants pour la ville ? Quelles sont les difficultés pour créer des lieux de travail pour les artistes dans le contexte bruxellois ? Quelles sont les initiatives déjà réalisées ? Quels sont les besoins à long terme ? Quels sont les "gains rapides" qui sont à portée de main ?

Programme

 • 12h: accueil et déjeuner 
 • 13h: témoignages par : Level Five, Meyboom Artist-run Spaces, Werkplaats Walter, Max
 • 13h30: débat 
 • 14h30: pause 
 • 14h45: tables rondes 
 • 16h: conclusions
 • 16h35: drink

Quand? le 30 mai à 12h
Ou? Boulevard Pachéco 34/2, 1000 Brussels
Langues : néerlandais, français et anglais
Entrée libre

Inscrivez-vous >>>

Why do artists need these workplaces? Why are artists important for the city? What are the challenges in creating workplaces for artists in the Brussels context? What has already been realised? What is needed in the long term? What are the 'quick wins' that are within reach?


Programme

 • 12h: welcome with lunch
 • 13h: testimonies by: Level Five, Meyboom Artist-run Spaces, Werkplaats Walter, Max
 • 13h30: debate
 • 14h30: break
 • 14h45: round tables
 • 16h: conclusions
 • 16h35: drink

When? May 30 2023 at12h
Where? Boulevard Pachéco 34/2, 1000 Brussels
Language: Dutch, French and English
Entry: free

Sign up >>>

Plan Atelier Experiment

MAX  

 • Koolmijnkaai 30, 1080 Brussel
 • Duur: permanent pand
 • Aantal: circa 20 ateliers
 • Discipline: hoofdzakelijke beeldende kunst
 • In beheer door: MAX
 • In gebruik door:  individuele kunstenaars

Level Five - Van Overbeke

 • Van Overbekelaan 160, Ganshoren
 • Duur: tijdelijk pand (drie jaar)
 • aantal: 60-tal kunstenaars 
 • Discipline: beeldende kunst
 • In beheer door: Level Five, Artist Cooperative Brussels
 • In gebruik door: kunstenaarsorganisaties en kunstenaars

Werkplaats Walter

 • Van Lintstraat 43-45-47, 1070 Anderlecht
 • Duur: permanent pand
 • Discipline: muziek en beeldende kunst
 • Aantal: circa 30 ateliers (pand nr.47: in ontwikkeling)
 • In beheer door: Walter Werkt 
 • In gebruik door: Walter Werkt + andere kunstenaarsorganisatie en kunstenaars

Plan Atelier experiment

Meyboom Artist-Run Spaces

 • Pachecolaan 34, 1000 Brussel
 • Duur: tijdelijk pand
 • Aantal: circa 20 ateliers
 • Discipline: beeldende kunst
 • In beheer door: Meyboom 
 • In gebruik door: kunstorganisaties en individuele kunstenaars

Eerdere investeringsprojecten

© Peeping Tom

Gosset/Peeping Tom

 • Gabrielle Petitstraat 4, 1080 Brussel
 • Duur: tijdelijk pand
 • Discipline: podiumkunsten
 • In beheer door: Peeping Tom
 • In gebruik door: Peeping Tom, Faso Danse Theatre, Not Standing/Alexander Vantournhout
 • Tijdelijke ateliers, afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid
© Needcompany

Gosset/Needcompany 

 • Gabrielle Petitstraat 4, 1080 Brussel
 • Duur: tijdelijke pand
 • Discipline: podiumkunsten en beeldende kunsten
 • In beheer door: Needcompany
 • In gebruik door: Needcompany
 • Tijdelijk ateliers: afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid.

VGC atelierruimte

De VGC beheert sinds ongeveer 15 jaar een eigen kunstenaarshuis in de Gallaitstraat 80 te Schaarbeek. Om de vijf jaar krijgt elke Brusselse kunstenorganisatie, structureel ondersteund door de VGC, de kans zich kandidaat te stellen.  Momenteel is vzw Tristero de gebruiker en dit tot eind 2025. Zij gaan er verschillende allianties aan met de directe buren zoals GC De Kriekelaar en TransfoCollect, alsook met andere organisaties uit korte en verdere buurt.

VGC-Gallait 80

 • Adres: Gallaitstraat 80, 1030 Brussel
 • Duur: permanent pand
 • Discipline: podiumkunsten en audiovisuele kunsten
 • In beheer door: VGC
 • In gebruik door: vzw Tristero van 1/09/2021 tem 31/12/2025

 

© Miles Fischler

Uit een onderzoek, gerealiseerd in 2021 door kunstenaarscollectief Level Five (zie het rapport onderaan bij downloads), bleek dat meer dan de helft van de kunstenaars geen eigen werkplek heeft en van thuis uit werkt. Een goed betaalbaar atelier, met voldoende comfort, is zeer moeilijk te vinden.

Onder de noemer Plan Atelier wil de VGC zich daarom mee inzetten om samen met organisaties en kunstenaars meer en betere ateliers te installeren in Brussel door o.a.:

 • samen te werken
 • ondersteunen van experimentele initiatieven
 • verder nadenken met stakeholders zoals andere overheden, partners, kunstenaarsorganisaties over een efficiëntere reglementering voor het verwerven van (tijdelijke) ruimte
 • opbouwen van kennis rond eerlijke financiering en transparant toewijzingsbeleid
 • ondersteunen van de opstart en ontwikkelingsmodellen voor een goed beheer
 • uitwisselen van informatie
 • blijven het debat aanvuren via een constructieve dialoog met alle betrokken partijen
© Walter Werkt

Meer en betere atelierruimte

De vraag naar een werkatelier is veel groter dan het aanbod.  De bedoeling is het aantal vierkante meter atelierruimte de volgende jaren te verhogen. Zo komen er systematisch goede werkplekken bij waar meerdere kunstenaars een atelier met voldoende comfort kunnen gebruiken.

Vier experimenten, nieuwe kunstenaarspanden zijn gestart i.s.m. kunstorganisaties en kunstenaars: een permanent pand in Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht, twee tijdelijke panden in Brussel-stad en Ganshoren.
De organisaties achter de panden zijn volop bezig om zich goed te installeren, in een zo aangenaam mogelijke infrastructuur met een goed beheer.

Er wordt gewerkt aan een goed kader om ateliers te kunnen aanbieden aan kunstenaars. Voor meer info neem contact met VGC Kunsten.

 

© Needcompany

Technische steun via FIX

Met de start van FIX - cultuurploeg is er ook aanvullende steun mogelijk voor de echte realisatie van renovaties, inrichting en aanpassingswerken van artistieke en culturele werkplekken.

"Het initiatief FIX komt voor ons op een perfect moment; net als we met bijna 40 kunstenaars samen onze ateliers verhuizen én de binnenmuren en -deuren meepakken, in de vorm van recuperatiemateriaal uit onze vorige locatie is een enorme klus. De expertise van de FIX-ploeg is een fantastisch pluspunt. Dat FIX daarenboven ook een opleidingsinitiatief is waarin mensen werkervaring opdoen, past helemaal bij onze visie op een circulaire economie.”
Aernoudt Jacobs, Overtoon

atelierruimte voor kunstenaars in Brussel
© vgc