PLAN ATELIER

Meer atelierruimte in Brussel!
Met ‘Plan Atelier’ steunt VGC experimenten rond werkplekken voor kunstenaars.

Uit een onderzoek, gerealiseerd in 2021 door kunstenaarscollectief Level Five (zie het rapport hieronder bij een download), bleek dat meer dan de helft van de kunstenaars geen eigen werkplek heeft en van thuis uit werkt. Een goed betaalbaar atelier, met voldoende comfort, is zeer moeilijk te vinden.

Onder de noemer Plan Atelier wil de VGC zich daarom mee inzetten om samen met organisaties en kunstenaars meer en betere ateliers te installeren in Brussel door o.a.:

 • samen te werken
 • ondersteunen van experimentele initiatieven
 • verder nadenken met stakeholders zoals andere overheden, partners, kunstenaarsorganisaties over een efficiëntere reglementering voor het verwerven van (tijdelijke) ruimte
 • opbouwen van kennis rond eerlijke financiering en transparant toewijzingsbeleid
 • ondersteunen van de opstart en ontwikkelingsmodellen voor een goed beheer
 • uitwisselen van informatie
 • blijven het debat aanvuren via een constructieve dialoog met alle betrokken partijen

Voor meer info over Plan Atelier neem contact op met VGC Kunsten.

© Miles Fishler

Meer en betere werkplekken

De vraag naar een werkatelier voor beeldende kunstenaars in Brussel is groter dan het aanbod. Samen met kunstorganisaties hebben we de laatste jaren ingezet op het inrichten van kwalitatieve tijdelijke werkplekken.

Via de verschillende experimenten wordt expertise  opgebouwd en gedeeld. 

Vanaf 1/01/'24 kan een kunstorganisatie een investeringssubsidie aanvragen voor het inrichten van werkplekken voor beeldende kunstenaars. Belangrijk is wel dat de organisatie een band heeft met de VGC of de Vlaamse overheid. Alvorens een aanvraag in te dienen, neem eerst contact met onze dienst algemeen cultuurbeleid.

Hier vind je het reglement.

© Miles Fishler

Plan Atelier experimenten

© Miles Fishler

Level Five - Van Overbeke

 • Van Overbekelaan 160, Ganshoren
 • Duur: tijdelijk pand (drie jaar)
 • aantal: 60-tal kunstenaars 
 • Discipline: beeldende kunst
 • In beheer door: Level Five, Artist Cooperative Brussels
 • In gebruik door: kunstenaarsorganisaties en kunstenaars
© Miles Fishler

Meyboom Artist-run Spaces

 • Pachecolaan 34, 1000 Brussel
 • Duur: tijdelijk pand
  Pachecolaan 34, 1000 Brussel
 • Aantal: circa 20 ateliers
 • Discipline: beeldende kunst
 • In beheer door: Meyboom 
 • In gebruik door: kunstorganisaties en individuele kunstenaars
© Miles Fishler

​​​​​​MAX 

 • Koolmijnkaai 30, 1080 Brussel
 • Duur: permanent pand
 • Aantal: circa 20 ateliers
 • Discipline: hoofdzakelijke beeldende kunst
 • In beheer door: MAX
 • In gebruik door:  individuele kunstenaars

Plan Atelier experimenten

© Miles Fishler

Walter Werk

 • Van Lintstraat 43-45-47, 1070 Anderlecht
 • Duur: permanent pand
 • Discipline: muziek en beeldende kunst
 • Aantal: circa 30 ateliers
 • pand nr.47: in ontwikkeling)
 • In beheer door: Walter Werkt 
 • In gebruik door: Walter Werkt 
 • en vele andere kunstenaarsorganisatie en kunstenaars
Toestand - MONA
© VGC

Toestand - MONA

 • geklasseerd klooster vlakbij het Spiegelplein in Jette. 
 • sinds zomer 22 in beheer door vzw Toestand
 • tijdelijk pand: 3 jaar
 • vier verdiepingen (ongeveer 1600m²), een kelder-labyrint en een tuin van 3000 m². 
 • 35 kunstenaars zijn er actief in kleine of gemeenschappelijke atelierruimtes
Constant - Jette
© VGC

Constant - CDJ388

 • Jetsesteenweg 388, Koekelberg
 • duur: tijdelijk (huurovereenkomst van 9 jaar)
 • discipline: technologie, beeldende kunst, architectuur, textiel en stedelijke ruimte.
 • onderzoek en praktijk 
 • enkele units voor verschillende kunstenaars, collectieven en onderzoekers
 • enkele flexibele plekken tegen een lager tarief. Wanneer er ruimtes beschikbaar komen, kunnen kunstenaars zich aanmelden via een Open Oproep.
 • De ruimte staat open voor Brusselse creatieve makers uit alle artistieke disciplines, zolang ze andere praktijken niet in de weg zitten.
 • Contact - Contant 

Eerdere investeringsprojecten

© Peeping Tom

Gosset/Peeping Tom

 • Gabrielle Petitstraat 4, 1080 Brussel
 • Duur: tijdelijk pand
 • Discipline: podiumkunsten
 • In beheer door: Peeping Tom
 • In gebruik door: Peeping Tom, Faso Danse Theatre, Not Standing/Alexander Vantournhout
 • Tijdelijke ateliers, afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid
© Needcompany

Gosset/Needcompany 

 • Gabrielle Petitstraat 4, 1080 Brussel
 • Duur: tijdelijke pand
 • Discipline: podiumkunsten en beeldende kunsten
 • In beheer door: Needcompany
 • In gebruik door: Needcompany
 • Tijdelijk ateliers: afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid.

VGC atelierruimte

De VGC beheert sinds ongeveer 15 jaar een eigen kunstenaarshuis in de Gallaitstraat 80 te Schaarbeek. Om de vijf jaar krijgt elke Brusselse kunstenorganisatie, structureel ondersteund door de VGC, de kans zich kandidaat te stellen.  Momenteel is vzw Tristero de gebruiker en dit tot eind 2025. Zij gaan er verschillende allianties aan met de directe buren zoals GC De Kriekelaar en TransfoCollect, alsook met andere organisaties uit korte en verdere buurt.

VGC-Gallait 80

 • Adres: Gallaitstraat 80, 1030 Brussel
 • Duur: permanent pand
 • Discipline: podiumkunsten en audiovisuele kunsten
 • In beheer door: VGC
 • In gebruik door: vzw Tristero van 1/09/2021 tem 31/12/2025

 

© Miles Fischler

Technische steun via FIX

Met de start van FIX - cultuurploeg is er ook aanvullende steun mogelijk voor de echte realisatie van renovaties, inrichting en aanpassingswerken van artistieke en culturele werkplekken.

"Het initiatief FIX komt voor ons op een perfect moment; net als we met bijna 40 kunstenaars samen onze ateliers verhuizen én de binnenmuren en -deuren meepakken, in de vorm van recuperatiemateriaal uit onze vorige locatie is een enorme klus. De expertise van de FIX-ploeg is een fantastisch pluspunt. Dat FIX daarenboven ook een opleidingsinitiatief is waarin mensen werkervaring opdoen, past helemaal bij onze visie op een circulaire economie.”
Aernoudt Jacobs, Overtoon

atelierruimte voor kunstenaars in Brussel
© vgc