Stedelijk beleid

Het democratische draagvlak in de stad versterken, de stadsvlucht en de dualisering tegengaan: dat zijn de uitgangspunten van het Stedelijk Beleid van de VGC. Met haar Stedelijk Beleid zet de VGC voluit in op de kracht van de stad als motor van maatschappelijke, sociale, economische en culturele vernieuwing. Stedelijk Beleid bevindt zich op het snijvlak van gewest- en gemeenschapsmaterie, het wil de stad als geheel versterken.  Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan centraal.