Stedelijk beleid

Het democratische draagvlak in de stad versterken, de stadsvlucht en de dualisering tegengaan: dat zijn de uitgangspunten van het Stedelijk Beleid van de VGC. Met haar Stedelijk Beleid zet de VGC voluit in op de kracht van de stad als motor van maatschappelijke, sociale, economische en culturele vernieuwing. Stedelijk Beleid bevindt zich op het snijvlak van gewest- en gemeenschapsmaterie, het wil de stad als geheel versterken.  Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan centraal.

Bruss-it

Bruss-it

Projectoproep voor een mooier, beter en slimmer Brussel
Samenwerking en kennisdeling

Samenwerking en kennisdeling

De VGC werkt samen met overheden en instellingen in Brussel en in andere steden om oplossingen te zoeken voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen.
Stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling

Voor duurzame openbare ruimte en leefbare stadswijken
Europese projectwerking

Europese projectwerking

De cel Stedelijk Beleid van de VGC geeft informatie en advies aan het Nederlandstalige werkveld in Brussel om aan Europese projectwerking te doen.
Roma-werking
Roma vrouw

Roma-werking

Roma zijn de grootste minderheid van Europa. Hun positie is precair, ook in Brussel. Met het ESF-project 'Roma@work' en met het project ‘Roma-stewards’ wil de VGC de doelgroep versterken.
Stedenfonds

Stedenfonds

Het Stedenfonds is een programma van de Vlaamse overheid dat de VGC financieel ondersteunt bij het voeren van een duurzaam stedenbeleid binnen haar bevoegdheden.