De speelpleinen van de VGC

De VGC-speelpleinwerking biedt maximale ontwikkelingskansen voor alle Brusselse kinderen en jongeren. Spelplezier gaat samen met actieve stimulansen voor de ontwikkeling van taal, sociale vaardigheden en talenten. De VGC speelpleinwerking staat voor een rijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 15 jaar.

Samenwerking tussen VGC en scholen

De VGC organiseert de speelpleinwerking samen met scholen, die ze daarvoor inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteunt. De expertise van onderwijs en speelpleinen vullen elkaar aan: schooldirecties en bredeschoolcoördinatoren, leerkrachten en studentleerkrachten en animatoren realiseren samen een speelpleinwerking. Ouders, lokale partners en de buurt worden betrokken bij de VGC-speelpleinwerking.

© Lander Loeckx

Prikkels en plezier

De focus van de VGC-speelpleinwerking ligt op prikkels en plezier. Bedoeling is om kinderen niet alleen veel speelplezier te bieden, maar ook om hun talenten en hun taalvaardigheid te ontwikkelen. De speelpleinwerking ontwikkelt daarom een rijk en gevarieerd spelaanbod. Er worden kwaliteitsvolle materialen gebruikt die prikkelen, stimuleren en inspireren.

Om de speelpleinploeg te professionaliseren, ondersteunt de VGC de medewerkers via vorming en coaching. ​​Verder is er een verhoogde aandacht voor het gebruik van de schoolinfrastructuur, de toegankelijkheid, de veiligheid en de organisatorische onderbouw.

Aanbod en doelgroep

In 2019 zijn er 21 speelpleinen tijdens de paasvakantie en 33 speelpleinen tijdens de zomervakantie. De speelpleinen zijn er voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 15 jaar die naar een Nederlandstalige school in Brussel gaan of in Brussel wonen en naar een Nederlandstalige school buiten Brussel gaan.

Kansen voor jongeren

Door mee te werken aan de speelpleinen als (hoofd)animator krijgen jongeren de kans om zich lokaal en sociaal te engageren, én zich in te werken in de leefwereld van Brusselse kinderen en de context van de Brusselse scholen.

Ook studenten van de lerarenopleiding kunnen aan de slag als (hoofd)animator in de vorm van een stage om praktijkervaring op te doen.

© Lander Loeckx