Het onderwijsbeleid van de VGC

In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgen elke schooldag ongeveer honderdduizend kinderen, jongeren en volwassenen les. Elke leerling die kiest voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, mag excellent onderwijs verwachten. En daar werkt de VGC volop aan mee.  

Honderdduizend klanten elke schooldag!

Van de Brusselse kinderen kiest ruim een vijfde voor Nederlandstalig onderwijs. En dat zijn er heel wat: ruim 20% van de Brusselaars is jonger dan 18. En er zijn ook veel leerlingen van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Brede Scholen

Twee grote invalshoeken

De Vlaamse Gemeenschapscommissie draagt zorg voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vanuit twee invalshoeken:

  • Een rol voor alle scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarin voert de VGC een netoverschrijdend onderwijs- en vormingsbeleid dat complementair is aan dat van de Vlaamse Gemeenschap en dat het lokale school- en vormingsbeleid ondersteunt.
  • Anderzijds is de Vlaamse Gemeenschapscommissie sinds 1995 ook schoolbestuur.

Rol

De rol van de VGC kan zeer sterk verschillen: van beperkt tot doorslaggevend, van facilitator tot initiatiefnemer, van het bieden van een forum tot spreekbuis. Ze positioneert zich daarbij als regisseur in het complexe veld van onderwijs en vorming. 

De inhoudelijke krijtlijnen van het beleid 2019-2024 rond onderwijs, vorming en scholenbouw leest u in het bestuursakkoord 'Brussel is wat we delen'.

onderwijs in brussel

Beleidsonderwerpen

De VGC steunt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Ze is schoolbestuur en heeft oog voor kwaliteit. Dit zowel op het vlak van lesgeven als van infrastructuur.

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Ongeveer honderdduizend leerlingen (van kleuter tot volwassene) volgen elke schooldag les in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Welke onderwijsniveaus zijn er? Hoeveel scholen? En hoe was het vroeger?
Lees meer over Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Schoolbestuur

De VGC is schoolbestuur van verschillende onderwijsinstellingen: de voormalige Nederlandstalige provinciale scholen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze organiseert kwalitatief onderwijs met oog voor innovatie in de Brusselse context.
Lees meer over de VGC als schoolbestuur

Kwaliteit ondersteunen

De kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel behouden en verhogen en innovatieve projecten ondersteunen, dat is een opdracht die de VGC ter harte neemt.
Lees meer over kwaliteit en innovatie ondersteunen

leerlingenbegeleiding

Brede school

Brede Scholen zijn scholen die inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Door samen te werken met de buurt, ouders en organisaties – een écht geïntegreerde aanpak dus. De VGC stimuleert Brede Scholen in Brussel.
Lees meer over Brede Scholen

#leerkrachtBXL

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel staat of valt met gemotiveerde leerkrachten. De VGC spaart dan ook kosten noch moeite om leerkrachten, instructeurs, docenten … aan te trekken en te ondersteunen in hun praktijk.
Lees meer over de communicatiecampagne en acties

Infrastructuur

De VGC investeert in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur. Een goed schoolgebouw inspireert leerkrachten tot goed lesgeven en leerlingen tot goed les volgen. Om de groeiende jonge bevolking van Brussel een schoolplaatsje te geven zijn er bovendien steeds meer schoolgebouwen nodig.
Lees meer over infrastructuur

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel.
Informatie over leren voor jong en oud, formeel en informeel.

Er zijn verschillende subsidies voor scholen: voor infrastructuur, materiaal en een brede educatieve werking. Een taalbeleid op school uitwerken? Hulp nodig voor onderhoud van uw infrastructuur? Vragen over communicatie met ouders? De VGC heeft een uitgebreide dienstverlening voor scholen.