Communicatie met ouders versterken

Communicatie met alle ouders van de kinderen op school is belangrijk. Ouders spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van de schoolloopbaan van hun kinderen. Maar niet alle ouders zijn even taalvaardig. Hoe helpt de VGC?

De taaladviseur toegankelijk Nederlands helpt u uw schriftelijke communicatie toegankelijker te maken.

Het Huis van het Nederlands, het Onderwijscentrum Brussel en Brusselleer organiseren, in opdracht van de VGC, een geïntegreerd ondersteuningsaanbod 'ouderbetrokkenheid en taal'.

Het ondersteuningsaanbod bevat onder andere:

  • trajecten voor schoolteams rond vragen als: hoe de ouders beter leren kennen? Hoe met hen samenwerken? Hoe open en duidelijk communiceren?
  • een vorming voor schoolteams over geschreven of gesproken Nederlands, of over beide
  • een gids 'Duidelijk Nederlands op school' die schoolteams helpt om vlotter te communiceren met ouders die het Nederlands nog niet perfect beheersen
  • extra impulsen voor laaggeletterde ouders om hun kinderen beter te kunnen volgen en te stimuleren op school

Elke school kan uit het aanbod een eigen programma samenstellen op maat van schoolteam en ouders.

Lees meer over hoe de VGC helpt rond communicatie school-ouders op onderwijsinbrussel.be