Vacante functies bij de VGC

Tijdelijke jobs

Hieronder vind je een overzicht van jobs van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten.

Meer over Administratief medewerker speelpleinen (startbaanovereenkomst)

Administratief medewerker speelpleinen (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker help je mee met de gehele administratieve ondersteuning het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Meer over Busbegeleider

Busbegeleider

Zo snel mogelijk reageren.
Als busbegeleider houd je toezicht op de schoolbussen en begeleid je onze kinderen en jongeren van en naar de school gedurende enkele uren ’s morgens, ’s avonds en/of woensdagmiddag.

Meer over Logistiek medewerker facilitair beheer (startbaanovereenkomst)

Logistiek medewerker facilitair beheer (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker zorg je voor het algemeen logistiek en technisch onderhoud van materialen, gebouwen en de omgeving binnen het facilitair beheer.

Meer over Logistiek medewerker sport (startbaanovereenkomst)

Logistiek medewerker sport (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker zorg je voor het algemeen logistiek en technisch onderhoud van materialen, gebouwen en de omgeving binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport en meer bepaald de sportdienst. Je zal sporadisch werken in Gemeenschapscentrum De Platoo.

Meer over Deskundige jongeren en bibliotheken

Deskundige jongeren en bibliotheken

Reageren tot en met
Graduaats- of bachelor diploma
Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein.

Je ondersteunt de Nederlandstalige Brusselse openbare bibliotheken en Muntpunt in hun jongerenwerking en legt verbanden waar mogelijk. Concrete projecten en dossiers zijn bijvoorbeeld:
• Als secretaris van de werkgroep jongeren help je de bibliotheekmedewerkers in het zoeken naar methodieken om met jongeren aan de slag te gaan in de bibliotheek. Je faciliteert uitwisseling en brengt inspiratie aan. Je volgt ook de werkgroep Mediawijsheid op.
• Binnen het project ‘Leesrijk Brussel’ volg je verschillende lokale kerngroepen (met scholen en bibliotheken) op. Je vertaalt lokale noden en ideeën naar bovenlokale acties, uitwisseling en vorming. Je behoudt samen met je directe collega’s het overzicht over alle aspecten van het project: acties vanuit de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBIB), lokale acties, acties vanuit het Onderwijscentrum Brussel en het financieel kader.
• Je volgt de herwerking van de Brusselse Leeslijn, het gemeenschappelijk, geïntegreerd leesbevorderingsprogramma van de bibliotheken op. Je bent het aanspreekpunt voor de bibliotheken en de externe partner. Je organiseert een testfase van de nieuwe materialen, verwerkt de feedback en bereidt de lancering van de vernieuwde Brusselse Leeslijn voor.

Jobs van onbepaalde duur

Meer over Communicatiemedewerker - GC Everna en GC De Maalbeek

Communicatiemedewerker - GC Everna en GC De Maalbeek

Reageren tot en met
Graduaats- of bachelor diploma
Als deskundige communicatie werk je samen met de centrumverantwoordelijke aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking. Dit op het vlak van informatie, communicatie en vormgeving.
Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Meer over Deskundige Brusselse bibliotheken en sociaal-culturele praktijken

Deskundige Brusselse bibliotheken en sociaal-culturele praktijken

Reageren tot en met
Graduaats- of bachelor diploma
Je bent het aanspreekpunt communicatie voor zowel de ondersteuning van de Brusselse Nederlandstalige bibliotheken en als van het sociaal-cultureel werk in Brussel. Je werkt een communicatiestrategie en -plan uit en je voert deze uit. Voor wat betreft het netwerk van de Nederlandstalige bibliotheken heeft Muntpunt een uitgebreide opdracht in de uitvoering van de netwerkcommunicatie naar het brede publiek. Je concrete taken zullen hier minder operationeel zijn. Het is evenwel belangrijk om jaarlijks de grote lijnen (o.a. binnen de schoot van de werkgroep communicatie) te bepalen, goede afspraken te maken, te zorgen voor een opvolging van de grote lijnen indien nodig bijkomende acties (bv. communicatie naar scholen) te nemen. Je zet in op de zichtbaarheid van sociaal-cultureel werk en praktijken, burgerinitiatieven en het verenigingsleven in Brussel. Je organiseert mee de trefdag sociaal-cultureel werk en werkt concrete communicatie initiatieven en acties uit.
Daarnaast ga je op zoek naar verbanden en synergieën tussen het sociaal-cultureel werk in de brede zin van het woord (verenigingen, burger initiatieven, gemeenschapscentra, …) en de werking van de bibliotheken. Bibliotheken zijn er voor haar buurtbewoners en alle Brusselaars. Meer en meer krijgen individuen, collectieven en verenigingen de kans om zich de bibliotheek toe te eigenen. Dit kan gaan over de samenstelling van de collectie, het opzetten van initiatieven, kennis delen of nieuwe kennis ontwikkelen en het experimenteren. Sociaal-culturele verenigingen en burger initiatieven vinden in hun bibliotheek een bondgenoot om hun projecten rond actuele thema’s op te zetten. Je brengt de principes van ‘Community librarian’ in de praktijk en ondersteunt de bibliotheken daarin.
Je komt in contact met bibliotheekmedewerkers, medewerkers van sociaal-culturele verenigingen en gemeenschapscentra, vrijwilligers en andere stakeholders op het terrein van het lokaal cultuurbeleid. Je bent een geboren netwerker en hebt voeling met de Brusselse realiteit. Samenwerking zit in je DNA en je bent diplomatisch ingesteld.

Meer over Technicus – uitleendienst

Technicus – uitleendienst

Reageren tot en met
secundair
De uitleendienst leent sport- en spelmateriaal, audiovisueel en logistiek materiaal uit voor activiteiten van de VGC en van organisaties, scholen en verenigingen actief in het Brussels gewest. Je opdrachten vragen zowel fysieke inspanningen (magazijnwerk) als administratie. Je hebt ook veelvuldig contact met klanten. Je zorgt steeds voor een klantgerichte dienstverlening.

Meer over Allround klusjesman of klusjesvrouw met administratieve vaardigheden

Allround klusjesman of klusjesvrouw met administratieve vaardigheden

Reageren tot en met
secundair
Als allround klusjesman of klusjesvrouw word je tewerkgesteld op twee onderwijscampussen van de VGC in Sint-Agatha-Berchem. Jouw standplaats bevindt zich op campus Kasterlinden (Groot-Bijgaardenstraat 434) en je voert ook opdrachten uit op onderwijscampus Technologie (Technologiestraat 1).
Als allround klusjesman of klusjesvrouw werk je als lid van het Technisch Operationeel Team (TOP-team) mee aan het beleid bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne op de onderwijscampussen. Het TOP-team voert diverse facilitaire opdrachten uit ter ondersteuning van de onderwijsinstellingen: schoonmaak, klusdiensten, logistieke opdrachten, grootkeukenwerking, bewaking …
Je zorgt mee voor een veilige leer-, leef- en werkomgeving door de opvolging en controle van werken en leveringen, en het up-to-date houden van alle relevante documentatie m.b.t. onderhoudsplanning en werken. Je helpt je collega’s mee bij de uitvoering van de facilitaire werken (klusopdrachten, logistieke opdrachten, groenonderhoud …).
Het is een troef als je over noties elektriciteit beschikt en/of rijbewijs D om met de schoolbus te rijden of bereid bent om het rijbewijs D, betaald door de werkgever, te behalen.

Meer over Adjunct van de directeur – zakelijk beheer, studie en ontwikkeling

Adjunct van de directeur – zakelijk beheer, studie en ontwikkeling

Reageren tot en met
Master diploma
Als adjunct van de directeur ben je verantwoordelijk voor de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Je neemt deze rol op in nauwe samenwerking met de entiteitsverantwoordelijke.