Vacante functies bij de VGC

Functiespecifieke examens

Om bepaalde functies vast in te vullen, organiseert de VGC een functiespecifiek examen. Je kunt hier ook aan deelnemen als je niet in een niveaugebonden aanwervingsreserve bent opgenomen. Er gelden wel andere deelnemingsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een specifiek diploma. Momenteel organiseert de VGC de volgende functiespecifieke examens.

Meer over Beleidsondersteuner onderwijsinstellingen

Beleidsondersteuner onderwijsinstellingen

Reageren tot en met
Graduaats- of bachelor diploma
Als beleidsondersteuner maak je deel uit van de inrichtende macht van de VGC Onderwijsinstellingen. Samen met je collega’s ondersteun je drie buitengewone scholen, een CLB, een internaat en een team dat andere scholen helpt bij het realiseren van inclusief onderwijs. Je focust je hierbij op projecten, betere processen en een aantal beheersmatige aspecten die te maken hebben met preventie en veiligheid, communicatie, ICT, personeel en financiën.

Meer over Elektricien

Elektricien

Reageren tot en met
secundair
Als elektricien maak je deel uit van team techniek. Team techniek zorgt voor het algemeen technisch onderhoud van de gebouwen.

Meer over Sociaal-cultureel werker voor verschillende gemeenschapscentra

Sociaal-cultureel werker voor verschillende gemeenschapscentra

Reageren tot en met
Graduaats- of bachelor diploma
Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein.
Concreet ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van de sociaal-culturele werking van een gemeenschapscentrum op het vlak van project- en wijkwerking, programmatie en doelgroepen- en publiekswerking.
Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.
- 1 voltijdse functie als deskundige – sociaal-cultureel werker in GC De Kroon
- 1 voltijdse functie als deskundige – sociaal-cultureel werker in GC Den Dam
- 1 voltijdse functie als deskundige – sociaal-cultureel werker in GC De Platoo
- 1 voltijdse functie als deskundige – sociaal-cultureel werker in GC Nekkersdal

Tijdelijke jobs

Hieronder vind je een overzicht van jobs van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten.

Meer over Administratief medewerker (startbaanovereenkomst)

Administratief medewerker (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker help je mee met de gehele administratieve ondersteuning het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Meer over Administratief medewerker speelpleinen (startbaanovereenkomst)

Administratief medewerker speelpleinen (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker help je mee met de gehele administratieve ondersteuning het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Meer over Logistiek medewerker sport (startbaanovereenkomst)

Logistiek medewerker sport (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker zorg je voor het algemeen logistiek en technisch onderhoud van materialen, gebouwen en de omgeving binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport en meer bepaald de sportdienst. Je zal sporadisch werken in Gemeenschapscentrum De Platoo.

Meer over Medewerker onthaal, werving en selectie (startbaanovereenkomst)

Medewerker onthaal, werving en selectie (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker zorg je voor de gehele administratieve beleidsondersteuning
(beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het personeelsbeleid.

Meer over Onthaal en communicatie GC Pianofabriek (startbaanovereenkomst)

Onthaal en communicatie GC Pianofabriek (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker ben je samen met je collega’s het eerste aanspreekpunt van bezoekers en partners van Pianofabriek. Je zorgt voor een aangenaam onthaal en een goede dienstverlening en informeert hen over de activiteiten in en rond het centrum.

Meer over Onthaalmedewerker GC Ten Weyngaert

Onthaalmedewerker GC Ten Weyngaert

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker ondersteun je de werking van het centrum op vlak van onthaal, administratie en logistiek. Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten en je bent verantwoordelijk voor het verzekeren van een warm, kwalitatief onthaal.
Je draait actief mee in de werking van het GC: je neemt deel aan teamvergaderingen en werkt in teamverband om samen met je collega’s de doelstellingen van het centrum te bereiken.

Meer over Deskundige logopedist De Poolster

Deskundige logopedist De Poolster

Zo snel mogelijk reageren.
Als deskundige-logopedist(e) zorg je mee voor het paramedisch handelen binnen een multidisciplinair team. Je voert onderzoeken uit bij de doelgroep van het CAR De Poolster naar spraak-, taal- en ontwikkelingsstoornissen. Je licht deze aspecten toe aan ouders, therapeuten, leerkrachten, en andere betrokkenen en verwijzers. Je behandelt de doelgroep bij wie voormelde problematieken werden gediagnosticeerd. Je stelt een diagnose die opgenomen wordt in een multidisciplinair verslag.