Vacante functies bij de VGC

Functiespecifieke examens

Om bepaalde functies vast in te vullen, organiseert de VGC een functiespecifiek examen. Je kunt hier ook aan deelnemen als je niet in een niveaugebonden aanwervingsreserve bent opgenomen. Er gelden wel andere deelnemingsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een specifiek diploma. Momenteel organiseert de VGC de volgende functiespecifieke examens.

Meer over Centrumverantwoordelijke GC Kontakt

Centrumverantwoordelijke GC Kontakt

Reageren tot en met
Master diploma
Als centrumverantwoordelijke heb je de dagelijkse leiding over het gemeenschapscentrum en de personeelsploeg. Je draagt financieel de eindverantwoordelijkheid, zodat de operationele doelstellingen van het gemeenschapscentrum en van het netwerk bereikt worden.
Je rapporteert aan de entiteitsverantwoordelijke.

Meer over Sociaal-cultureel werker GC Everna

Sociaal-cultureel werker GC Everna

Reageren tot en met
Graduaats- of bachelor diploma
De sociaal-cultureel werker van een gemeenschapscentrum staat in voor de uitwerking van de sociaal-culturele werking op het vlak van project- en wijkontwikkeling, programmatie en doelgroepen- en publiekswerking.

Samen met de centrumverantwoordelijke en het team werk je aan de sociaal-culturele werking van gemeenschapscentrum Everna.

Meer over Zakelijk beheerder GC Ten Noey

Zakelijk beheerder GC Ten Noey

Reageren tot en met
Graduaats- of bachelor diploma
Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein.
Als deskundige zakelijk beheer ben je verantwoordelijk voor de zakelijke processen, de financiële verwerking, het beheer van de vzw en de personeelsbeheerstaken van gemeenschapscentrum Ten Noey. Daarnaast ben je in samenspraak met de verantwoordelijke stafmedewerker verantwoordelijk voor de zakelijke processen en financiële verwerking binnen het samenwerkingsverband Regio Noord (bestaande uit de gemeenschapscentra Everna, Ten Noey, De Kriekelaar en De Linde).
Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Meer over Architect

Architect

Reageren tot en met
Master diploma
Ben je zowel conceptueel en strategisch aangelegd maar sta je graag met je beide voeten op de grond in de realiteit van de gelaagde bouwwereld? Hou je van complexe bouw- en/of technische dossiers in al hun facetten en schalen? Werk je graag in een participatieve omgeving en zet je je graag in voor een beter, inclusiever en innovatiever Brussel? Dan is deze job misschien iets voor jou.
Om het nieuwe investeringsplan van de VGC voor de periode 2021-2025 mee gestalte te geven en te realiseren zoeken we een enthousiaste en competente medewerker die graag balanceert tussen beleid, implementatie en uitvoering.
Als adjunct van de directeur werk je actief mee aan de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) en realisatie van diverse infrastructuurprojecten binnen de directie Gebouwen en Patrimonium.
Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de vooropgestelde doelstellingen bereikt worden, rekening houdend met de financiële richtlijnen en de vigerende reglementering.
Je legt verbanden tussen de visie van verschillende beleidsdomeinen en infrastructuur en je werkt actief mee aan een strategisch bouwbeleid, een efficiënte implementatie en gebouwbeheer (nazorg).
Jouw takenpakket kan zeer divers zijn, gaande van projectleiding, opvolging van technische dossiers, adviesvorming, beleidsondersteuning en visievorming.
Je rapporteert aan de directeur Gebouwen en Patrimonium.

Meer over Technisch planner en controleur der werken

Technisch planner en controleur der werken

Reageren tot en met
Graduaats- of bachelor diploma
De directie Gebouwen en Patrimonium gebruikt het facilitair management informatiesysteem “Planon” om het beheer van het eigen patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zo efficiënt als mogelijk te managen. Momenteel vertaalt dit zich voornamelijk in het individueel opvolgen van inkomende werkorders.
Daarnaast werd er recent sterk ingezet op het afsluiten van heel wat gespecialiseerde technische raamcontracten (HVAC, elektriciteit, liften, daken, schrijnwerk …) om het preventief en curatief onderhoud sneller, accurater en met meer specifieke expertise te laten verlopen.

Om een degelijk applicatiebeheer van “Planon” in al zijn facetten te kunnen uitrollen is er nood aan een technisch planner/beheerder en controleur der werken.

Tijdelijke jobs

Hieronder vind je een overzicht van jobs van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten.

Meer over Administratief medewerker (startbaanovereenkomst)

Administratief medewerker (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker help je mee met de gehele administratieve ondersteuning het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Meer over Administratief medewerker speelpleinen (startbaanovereenkomst)

Administratief medewerker speelpleinen (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker help je mee met de gehele administratieve ondersteuning het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Meer over Logistiek medewerker sport (startbaanovereenkomst)

Logistiek medewerker sport (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker zorg je voor het algemeen logistiek en technisch onderhoud van materialen, gebouwen en de omgeving binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport en meer bepaald de sportdienst. Je zal sporadisch werken in Gemeenschapscentrum De Platoo.

Meer over Onthaal en communicatie GC Pianofabriek (startbaanovereenkomst)

Onthaal en communicatie GC Pianofabriek (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker ben je samen met je collega’s het eerste aanspreekpunt van bezoekers en partners van Pianofabriek. Je zorgt voor een aangenaam onthaal en een goede dienstverlening en informeert hen over de activiteiten in en rond het centrum.

Meer over Onthaalmedewerker GC Ten Weyngaert (startbaanovereenkomst)

Onthaalmedewerker GC Ten Weyngaert (startbaanovereenkomst)

Zo snel mogelijk reageren.
secundair
Als medewerker ondersteun je de werking van het centrum op vlak van onthaal, administratie en logistiek. Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten en je bent verantwoordelijk voor het verzekeren van een warm, kwalitatief onthaal.
Je draait actief mee in de werking van het GC: je neemt deel aan teamvergaderingen en werkt in teamverband om samen met je collega’s de doelstellingen van het centrum te bereiken.