Inspiratie rond taken per sector die je zou kunnen doen

Een overzicht van de openstaande vrijwilligersvacatures in Brussel vind je op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Je kan een selectie maken op doelgroep, sector, takenpakket, enzovoort.

Vrijwilligerswerk doen bij een Nederlandstalige organisatie is ook de perfecte manier om je Nederlands te oefenen. Wil je meer informatie over oefenkansen Nederlands via vrijwilligerswerk, dan kan je terecht bij het Huis van het Nederlands.

Ook bij de VGC kan je als vrijwilliger aan de slag. Hieronder geven we je een overzicht mee ter inspiratie. 

Boekenbende en bibliotheken

Leest u graag voor en houdt u van kinderen? Doe dan mee met de Boekenbende. Vrijwilligers lezen boekjes voor in een gezin waar dat weinig gebeurt.

Andere mogelijkheden :

 • boeken mooi maken (kaften, etiketten kleven en… kletsen)
 • balie verzorgen
 • evenementen organiseren
 • besturen in bibliotheekraden

Meer informatie vind je op www.boekenbende.be of www.brusselsebibliotheken.be

Erfgoed

 • verzamelen van erfgoed bij mensen
 • het digitaliseren en scannen van het erfgoed om het op de erfgoedbank te zetten

Meer informatie vind je op www.erfgoedcelbrussel.be.

Gemeenschapscentra – sociaal-cultureel werk

In de 22 gemeenschapscentra werken heel wat vrijwilligers. Begeleid er conversatietafels voor anderstaligen of kinderateliers, of werk mee aan activiteiten zoals het Plazey-Festival…

Andere mogelijkheden:

 • onthaal (van kinderen en ouders)
 • logistieke (klaarzetten en opruimen) of praktische (kassa – bar) hulp op evenementen
 • bestuursvrijwilliger in de Raad van Bestuur
 • animator in creatieve ateliers
 • organisatie van activiteiten
 • meedenken en praten in gemeenschapsfora

Meer informatie vind je op de website van N22

Onderwijs

Als je als vrijwilliger wil helpen op een school, spreek dan zeker de directie van de school aan. Je kan de school (van je kind(eren)) helpen op verschillende manieren, zoals:

 • hulp bij kleine werkjes
 • begeleiding tijdens uitstapjes
 • helpen in de oudervereniging die acties organiseert voor de school

Vind de scholen op www.onderwijsinbrussel.be.

Ben je een (toekomstige) leerkracht of logopedist? Word dan vrijwilliger op onze speelpleinen. Daar oefenen anderstalige kinderen het Nederlands op een speelse manier.

Jeugd

 • leider worden in de jeugdbeweging
 • een vereniging mee besturen
 • kansarme jeugd ondersteunen
 • allerlei klusjes en permanentie doen in het jeugdcentrum Aximax

Meer informatie over jeugd vind je op www.jonginbrussel.be.

Sport

Vrijwilliger bij de sportdienst

Wat kan je zoal doen? Een greep uit de mogelijke taken:

 • begeleiding van activiteiten op evenementen (standen en attracties begeleiden, Stadskriebels, voorloper bij veldlopen …)
 • logistieke hulp bij evenementen: dit kan een fysieke taak (bijv. hulp bij het opbouwen of afbreken) of een administratieve taak (bijv. resultaatverwerking/secretariaat) zijn
 • begeleiding naschoolse sport (omnisport of sportspecifiek): laat ons weten op welke dagen je kan
 • begeleiding van sportactiviteiten (start-to-run, seniorensport …)
 • assisteren van fietslessen
 • vervoer naar en van activiteiten (woensdagmiddag- en naschoolse sport)

Vrijwilliger bij een Brusselse sportclub of sportorganisatie

In een sportclub zijn er tal van taken die in de handen van de vrijwilligers liggen. Sommige taken zijn eenmalig, andere wekelijks. 
Mogelijke taken in een sportclub zijn:

 • administratieve taken (inschrijvingen, teamadministratie ...)
 • hulp tijdens een tornooi of evenement
 • hulp op een eetfestijn
 • terrein- of ploegafgevaardigde
 • hulp in de kantine
 • ploeguitrusting wassen
 • materiaalverantwoordelijke
 • vervoer van en naar jeugdwedstrijden
 • hulptrainer 
 • hulp bij specifieke doelgroepen (bijv. helpen bij duikactiviteiten voor personen met een beperking (materiaal, duikpak aantrekken)
 • ...

Neem gerust zelf contact op met een sportclub in je buurt en vraag of ze jouw hulp kunnen gebruiken.
Misschien ben jij wel de vrijwilliger die ze nog nodig hebben om alles nog vlotter te laten verlopen.
Een overzicht van de clubs vind je via de zoekmodule (nog de gemeente en/of de sporttak selecteren)

Welzijn

 • meehelpen in een woonzorgcentrum?
 • mensen met een beperking een administratief handje helpen? Of samen op stap gaan?
 • je luister- en gespreksvaardigheden aanwenden bij telefonische en online hulpverlening?
 • samen koken?
 • taalbuddy zijn voor nieuwkomers of niet-begeleide minderjarige vluchtelingen?

Meer informatie over de Brusselse welzijnssector vind je onder meer via het Kenniscentrum Wonen, Welzijn en Zorg en www.desocialekaart.be