Privacyverklaring: uitleen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) informeert u graag over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. De VGC respecteert uw privacy en beheert uw persoonsgegevens op een verantwoorde en veilige manier.

De werkwijze van de VGC

Om u toegang tot de uitleen te geven, verwerkt de VGC o.a. de volgende persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, e-mail, aanspreektitel, organisatie)
  • Uw historiek van uitleningen.

De VGC verwerkt de persoonsgegevens om uw profiel te maken en om contact met u op te nemen in verband met uw aanvraag en uitleningen. De communicatie betreft informatie betreffende de dienstverlening, het afhandelen van de dienstverlening, het versturen van een bevraging of kostennota e.d.

De VGC geeft uw gegevens niet door aan derden.

De VGC bewaart uw persoonsgegevens tot vijf jaar na uw laatste actieve handeling in de uitleen. 

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over het:

  • recht op informatie en inzage: u kan altijd meer informatie vragen over de manier waarop de VGC omgaat met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens opvragen ter inzage.
  • recht op overdraagbaarheid: u kunt uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm krijgen.
  • recht op aanpassing: u kunt uw persoonsgegevens (laten) verbeteren of aanvullen.
  • recht op gegevensverwijdering: u kunt onder voorwaarden de verwijdering van uw persoonsgegevens vragen.
  • recht op beperking van de verwerking: u kunt een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst vragen.

Contacteer ons

Wilt u een of meerdere van deze rechten uitoefenen? Hebt u vragen? Dan kunt u ons contacteren via uitleenloket@vgc.be.

Voor meer informatie over de bescherming van de persoonsgegevens kunt u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO). De DPO staat in voor de behartiging van de privacybelangen.
Contacteer hem via mail naar privacy@vgc.be of per post:
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Functionaris voor gegevensbescherming
Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

U kan zich ook richten tot:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
02 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be