Eindrapport Stadspiratie

Publicatiedatum drukwerk
cover eindrapport
Deze publicatie is niet meer te bestellen. U kunt ze wel downloaden
Het rapport van Stadspiratie met de ideeën en aanbevelingen van en voor Brusselaars kun je online lezen of downloaden.

 Met Stadspiratie wilden we van 28 januari tot 4 juli 2020 zo veel mogelijk Brusselaars samen brengen om ons meerjarenbeleidsplan mee vorm te geven. Iedereen kon daarom ideeën indienen: op het drietalige onlineplatform www.stadspiratie.be, met postkaarten, op groepsbijeenkomsten en in onlinesessies. We ontvingen maar liefst 1.130 ideeën voor de stad!

Lees het eindrapport online. Je kunt het rapport ook downloaden.