Eindrapport Stadspiratie

Publicatiedatum drukwerk
cover eindrapport
Deze publicatie is niet te bestellen. U kunt ze wel downloaden.

 Met Stadspiratie wilden we van 28 januari tot 4 juli 2020 zo veel mogelijk Brusselaars samen brengen om ons meerjarenbeleidsplan mee vorm te geven. Iedereen kon daarom ideeën indienen: op het drietalige onlineplatform www.stadspiratie.be, met postkaarten, op groepsbijeenkomsten en in onlinesessies. We ontvingen maar liefst 1.130 ideeën voor de stad!

Lees het eindrapport online. U kunt het rapport ook downloaden.