Offroad - trajecten voor kunstenaars

Publicatiedatum drukwerk
Offroad - trajecten voor kunstenaars
Offroad, trajecten voor kunstenaars is een brochure over trajectsubsidies voor kunstenaars, een beleidslijn binnen het kunstenbeleid van de VGC.

In de publicatie zijn zeven interviews met kunstenaars opgenomen en drie interviews met personen uit de kunstensector in Brussel. Daarnaast bevat de publicatie ook een overzicht van alle kunstenaars die tussen 2007 en 2014 een trajectsubsidie toegekend kregen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met een korte toelichting.