Subsidie voor gezondheidsinitiatieven

 

De VGC investeert in een kwaliteitsvol Nederlandstalig gezondheidsaanbod waarbij de zorgnoden van de Brusselaar centraal staan. We moedigen initiatieven aan die inzetten op buurtgerichte zorg en integrale samenwerking tussen de verschillende welzijns- en zorgaanbieders.      

Daarnaast ondersteunen we initiatieven die optimale kansen en een gelijkwaardige toegang creëren voor iedereen die gebruik wil maken van het Nederlandstalig gezondheidsaanbod in Brussel. Meer specifiek ondersteunen we initiatieven die zich situeren binnen de volgende gezondheidssectoren: eerstelijnsgezondheidszorg, thuisgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie en gezondheidspromotie, curatieve zorg en palliatieve zorg.  

Naast het uitvoeren van de Vlaamse beleidsopties in Brussel, moedigen we laagdrempelige initiatieven aan die inspelen op de Brusselse realiteit.         

Subsidievoorwaarden

Om voor subsidiëring door de VGC in aanmerking te komen, moet de begunstigde kunnen aantonen dat het initiatief minstens aan de volgende criteria voldoet:

  • Nederlandstalig georganiseerd zijn en hoofdzakelijk het Nederlands gebruiken in de werking en in de communicatie;
  • bijdragen tot de gezondheidsverhoging van ieder die gebruik wenst te maken van de Nederlandstalige gezondheidsvoorzieningen in het Brussels hoofdstedelijk gewest door
    het aanbieden van hulp- en dienstverlening; 
  • rekening houden met de Brusselse grootstedelijke context; 
  • aansluiten bij de beleidsopties Gezondheid van de VGC.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de documenten in de rechterbalk of neem contact met ons op.      

 

Indienperiode

16-11-2022
-  ...