Infrastructuursubsidies

Hoe een jeugdinitiatief aangenaam én veilig maken? De ondersteuning van jeugdinfrastructuur bestaat uit twee vormen: de 'kleine werken' en de investeringssubsidie.

Wat en voor wie

Sinds 1 september 2013 is er een reglement voor de ondersteuning van jeugdinfrastructuur, dat elk jeugdinitiatief de kans geeft om een aangename en aangepaste, veilige en duurzame omgeving te creëren.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

  • de 'kleine werken': kleine herstellingen of renovatiewerken in samenwerking met FIX vzw
  • de investeringssubsidie


Kleine werken
Sinds 1 november 2017 werkt de VGC samen met FIX vzw. Dat is een werkervaringsproject dat laaggeschoolde, langdurig werklozen een opleidingstraject op de werkvloer aanbiedt in de bouwsector.

FIX vzw zal een jaarlijkse rondgang doen in de Brusselse jeugdinfrastructuur. Daarbij worden dringende mankementen snel opgespoord aan de hand van een checklist. Kleine herstellingen worden meteen gedaan. Daarnaast voert FIX vzw ook een aantal renovatiewerken uit aan interessante tarieven.

Investeringssubsidies

Voor andere of ingrijpende werken kunt u een beroep doen op een investeringssubsidie.

Aanvragen

Door de VGC erkende jeugdorganisaties kunnen voor hun infrastructuur ondersteuning krijgen.

Verenigingen die infrastructuurproblemen ondervinden, kunnen een beroep doen op de VGC voor een ondersteuning en een eventuele subsidiëring. Hierbij onderscheiden we 'kleine werken' en investeringssubsidies.

Kleine werken

Sinds 1 november 2017 worden kleine herstellingen of renovatiewerken uitgevoerd door FIX vzw.

Door de VGC erkende jeugdorganisaties kunnen vrijblijvend een offerte aanvragen voor onder andere volgende werken:

  • binnen-afwerking
  • elektriciteitswerken
  • isolatiewerken
  • loodgieterij
  • ruwbouw
  • schilderen & behangen
  • schrijnwerk
  • ...

Jeugdorganisaties betalen alleen het materiaal en een forfaitair bedrag per ploeg per dag.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw stadsondersteuner, uw koepelorganisatie of bij de VGC-jeugddienst.

Wilt u een offerte aanvragen voor bovenstaande werken? Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van FIX vzw voor werken in de Brusselse jeugdinfrastructuur.

Investeringssubsidies

Bij deze procedure gaat het meestal om meer ingrijpende werken en is een architect vaak vereist. Neem eventueel via de stadsondersteuner of een andere beroepskracht contact op met de VGC-jeugddienst.

Reglementering

De VGC geeft subsidies voor jeugdinfrastructuur op basis van onderstaand reglement.

Lees de verordening voor het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en download het reglement voor meer informatie.