Startsubsidie voor lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven en jeugdverenigingen: 2019-2024

De VGC-jeugddienst ondersteunt Brusselse Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven die op regelmatige basis activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd. Met als doel de kansen voor de jeugd op spel, ontmoeting, zelfontwikkeling en groepsvorming te verruimen en vrijplaatsen te creëren waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar.

Verenigingen die activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren en die nog nooit een subsidieaanvraag indienden, kunnen een startsubsidie krijgen. 
Deze startsubsidie kan éénmalig aangevraagd worden door:

- lokale jeugdverenigingen
- lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven:

  • regionale jeugdverenigingen als samenwerkingsverband van lokale jeugdverenigingen
  • lokaal en/of regionaal jeugdwerkinitiatief

Meer info?

Je vindt alle info terug in het subsidiereglement.

De startsubsidie kan na 1 maand werking via het subsidieloket worden ingediend.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-jeugddienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download het themalogo Jong in Brussel.

Indienperiode

14-09-2020
-
31-12-2024