Subsidie voor jeugdwerkprojecten

De VGC-jeugddienst ondersteunt vernieuwende en experimentele projecten van Brusselse Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven. Het gaat hier om activiteiten voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd, die niet behoren tot de normale of regelmatige werking van een jeugdwerkinitiatief en die beperkt zijn in tijd.
Activiteiten die louter vermaak of vertier nastreven (fuiven, feesten, eetfestijnen, recepties …) ontvangen geen financiering.

Deze projectsubsidie kan aangevraagd worden door:

  • lokaal en regionaal particulier jeugdwerk;
  • lokale overheden;
  • andere organisaties, voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen.

 

Meer info?

Je vindt alle info terug in het subsidiereglement. Deze projectsubsidie kan aangevraagd worden via het subsidieloket. De indiendatum hangt af van het soort project.

Vrijwilligers kunnen zich voor een aanvraag laten bijstaan door de gepaste lokale of regionale beroepskracht of door de jeugddienst.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-jeugddienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download het themalogo Jong in Brussel.

Indienperiode

06-10-2020
-
05-10-2026