Informatie en promotie

Wie zich goed informeert, kan goede keuzes maken. De VGC zet dan ook op vele manieren het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in de kijker.

Brochures en website onderwijsinbrussel.be

Elk jaar geeft de VGC brochures uit waarin het Nederlandstalig onderwijs in Brussel aan bod komt. Ook de website onderwijsinbrussel.be bevat een schat aan informatie: adressenlijsten van scholen, het studieaanbod van scholen, info over opleidingen.
Ontdek de publicaties op Onderwijs in Brussel.

Lesgeven in Brussel

De campagne Lesgeven in Brussel heeft als doel het leerkrachtenberoep in Brussel te promoten. Met verschillende acties voor scholieren, studenten in de lerarenopleidingen en leerkrachten in het werkveld zet de campagne het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het middelpunt van de belangstelling.

Aanwezigheid op beurzen, samen mét de instellingen

Om (toekomstige) cursisten, leerlingen en hun ouders wegwijs te maken in het brede aanbod van scholen en opleidingsinstellingen, organiseert en ondersteunt de VGC jaarlijks een aantal beurzen. De bekendste (en grootste) is ongetwijfeld de studiekeuzebeurs: over studie- en schoolkeuze in het secundair onderwijs.