Onderwijscentrum Brussel

Thema's

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt de Nederlandstalige scholen in Brussel, de brede scholen en de VGC-speelpleinen. Het OCB heeft hierbij specifiek aandacht voor:

  • taal en meertaligheid;
  • ouder- en buurtbetrokkenheid;
  • spel en spelen;
  • omgaan met diversiteit en armoede;
  • brede school en breed leren. 

Daarnaast organiseert het Onderwijscentrum Brussel (OCB) vormingen voor leerkrachten, directies, partners en brede scholen. De Onderwijsbibliotheek ontleent leermiddelen en documentatie voor een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk: methodes, literatuur, ondersteunende materialen ...

Projecten

Het Onderwijscentrum Brussel heeft heel wat projecten. Een greep uit het aanbod:

  • de Zomerschool en de Lenteschool: een taalstimulerend vakantieaanbod voor anderstalige nieuwkomers;
  • Lesgeven in Brussel: zet Brussel als onderwijsstad positief in de kijker voor huidige én toekomstige leerkrachten;
  • Milieuzorg op School (MOS): voor een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving op school.

Lees meer

Lees meer op de website van het Onderwijscentrum Brussel.