Subsidie voor Energiezorg op School - oproep 2024

Brusselse Nederlandstalige basis- en secundaire scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs, internaten, de academies van het deeltijds kunstonderwijs, of hun schoolbestuur, en structurele VGC-partners met een jaaractieplan of een  jaarovereenkomst van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming kunnen een subsidie van de VGC krijgen om energie te besparen. Dankzij energiebesparende maatregelen moet de school of organisatie minder werkingsmiddelen aan energiekosten besteden en krijgt ze meer financiële ruimte voor de pedagogische werking. Ook het milieu is erbij gebaat.

De VGC werkt hiervoor samen met vzw FIX. De energieadviseurs van FIX geven advies op maat over energiebesparingen. Desgewenst kan de energieploeg van FIX ook bepaalde werken uitvoeren.

Waarom investeert de VGC in 'Energiezorg op School'?

Met het project ‘Energiezorg op School’ ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de Nederlandstalige onderwijsinstellingen en hun onderwijsinternaten in Brussel om een doordacht energiebeleid te voeren. Energiewinst wordt in de eerste plaats bereikt door zuinig om te springen met energie. De subsidies voor energiebesparende maatregelen moeten er voor zorgen dat een school of internaat minder werkingsmiddelen aan energiekosten moet besteden zodat er meer financiële ruimte is voor de pedagogische werking.

Daarnaast vraagt de overheid aan scholen om rationeel om te springen met energie. Scholen kunnen voor financiële, technische of educatieve ondersteuning terecht bij heel wat instanties. De VGC biedt een financiële tegemoetkoming aan die het bestaande aanbod aanvult. Zo maakt de VGC werk van 'Energiezorg op School'.

 

 

Indienperiode

07-06-2024
-
29-11-2024