Plug into Brussels en help mee Brussel beter te maken

Inwoners met diverse culturen, socio-economische achtergronden, levensstijlen, opinies, behoeftes en belangen, dromen en verlangens … kruisen elkaar in onze stad. De VGC wil mee haar schouders zetten onder een inclusieve samenleving.

Een samenleving waarin verschillen erkend, toegestaan en gerespecteerd worden. Ze wil ook op zoek gaan naar wat Brusselaars delen, naar wat mensen bindt en verbindt. Want een sterke stad is een verbindende stad. 

Wat is Plug into Brussels?

Een sterke stad is een verbindende stad. Daarom ondersteunt de VGC kleinschalige projecten die:

 • inzetten op diversiteit in al haar aspecten
 • dialoog en verbondenheid centraal stellen
 • polarisatie tegengaan

Elke vzw of feitelijke vereniging kan een projectvoorstel indienen en een subsidie aanvragen. De projectsubsidie bedraagt maximaal 5.000 euro.

Je project gaat over minstens een van volgende onderwerpen:

 • versterken van de herkenbaarheid en verbondenheid
 • inzetten op (bewustzijn rond) dialoog en ontmoeting
 • verhogen van de maatschappelijke participatie en de betrokkenheid van Brusselaars bij de lokale dynamiek
 • versterken van de competenties rond samenleven in diversiteit
 • werken aan een genuanceerde beeldvorming over het samenleven in diversiteit in Brussel

Het jaarthema voor 2020 is Eenzaamheid

Eenzaamheid komt vaak voor, maar is soms nog taboe. Daarom willen we in 2020 projecten ondersteunen die solidaire netwerken creëren in de strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement.

Veelgestelde vragen

Plug into Brussels

Dien een aanvraagdossier in

Je organisatie dient uiterlijk 8 weken voor de start van het project een aanvraagdossier in bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Vul dit aanvraagformulier in en stuur het ten laatste 8 weken vóór de start van het project naar:

 • Vlaamse Gemeenschapscommissie
  Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin
  Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel
 • Of per mail:  samenleven.diversiteit@vgc.be

Na afloop van het project bezorgt je organisatie een eindverslag. Gebruik hiervoor het standaardformulier.