Subsidies voor Brusselse Brede Scholen

De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidiëren samen lokale Brede Scholen in Brussel. Gemeenten, scholen en organisaties kunnen deze subsidie gebruiken voor personeel en werking in het kader van de Brede School.

In een Brede School werken organisaties uit verschillende sectoren (cultuur, sport, welzijn …) samen rond één of meer scholen, om kinderen de beste ontwikkelingskansen te geven.

De VGC en de Vlaamse Gemeenschap maken samen meer dan een miljoen euro vrij voor de ondersteuning van Brede Scholen in Brussel.

Naast financiële ondersteuning, kunnen Brede Scholen in Brussel ook een beroep doen op inhoudelijke ondersteuning door het Platform Brede School Brussel.

Subsidie aanvragen

Het engagement dat verwacht wordt van de initiatiefnemer is groot en het traject intensief. Bovendien zijn de middelen voor Brede Scholen beperkt. Daarom wordt er momenteel gewerkt met een gesloten oproep.

Criteria

Enkel in het kader van een nieuwe gesloten oproep kunnen initiatiefnemers een aanvraag indienen. De gesloten oproep is gericht naar scholen, organisaties en gemeenten die reeds de eerste stappen namen om een Brede School op te starten. Lees de specifieke criteria in het document hieronder.

Documenten

Er zijn verschillende reeksen documenten voor de subsidiëring van Brede Scholen in Brussel.
U kunt alle documenten downloaden bij 'Documenten', rechts op deze pagina.

Informatiedocumenten subsidie Brede School Brussel

  • Logo Brede School Brussel (png)
  • Partnerlogo Brede School Brussel (png)
  • Functieprofiel lokale coördinator (pdf)
  • Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School - update juli 2016 (pdf)
  • Besteding van de subsidie (pdf)
  • Andere subsidiekanalen