Dienstverlening integratie en inburgering

Het actief omgaan met de aanwezige etnisch-culturele diversiteit in Brussel is een permanente opdracht en maakt integraal deel uit van de uitbouw van een kwaliteitsvol leven in de grootstad. Uw organisatie kan bij volgende organisaties terecht voor dienstverlening op maat.

Etnisch-culturele diversiteit en integratie

Bent u geïnteresseerd in acties rond sociale cohesie? Zit uw dienst met een prangende vraag rond interculturalisering van de werking? Meer informatie nodig over de rechtspositie van etnisch-culturele minderheden? Contacteer het Agentschap Integratie en Inburgering, dat sinds 1 januari 2015 deze taken opneemt.

Inburgering

Inburgering is bedoeld voor nieuwkomers die zich in Vlaanderen of Brussel komen vestigen.
In Brussel wordt het inburgeringsaanbod gerealiseerd door het Agentschap Integratie en Inburgering (voorheen Bon vzw).

Interculturele bemiddeling in de Gezondheidszorg

De vzw Foyer heeft een dienst ‘Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg’ gericht op het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor mensen met een migratiegeschiedenis. Interculturele bemiddelingsopdrachten kunnen aangevraagd worden via een algemene telefonische permanentie.

Etnisch-culturele verenigingen

Geïnteresseerde individuen en organisaties kunnen daarnaast ook terecht bij de Brusselwerking van het Minderhedenforum, die een taak opneemt rond beleidsadvisering en maatschappelijke participatie van etnisch-culturele minderheden.

Sociaal vertalen en tolken

Sociaal Vertaalbureau Brussel Onthaal is de Nederlandstalige decentrale sociaal vertaal- en tolkendienst voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Het sociaal vertaalbureau heeft een aanbod tolken ter plaatse, telefoontolken en schriftelijk vertalen.