Subsidie voor welzijnsinitiatieven

De VGC investeert in een kwaliteitsvol Nederlandstalig welzijnsaanbod waarbij de zorgnoden van de Brusselaar centraal staan. We moedigen initiatieven aan die inzetten op buurtgerichte zorg en integrale samenwerking tussen de verschillende welzijns- en zorgaanbieders.     

Daarnaast ondersteunen we initiatieven die optimale kansen en een gelijkwaardige toegang creëren voor iedereen die gebruik wil maken van het Nederlandstalig welzijnsaanbod in Brussel. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar mensen in armoede, personen met een beperking, kinderen en jongeren met zorgnoden en ouderen. 

Naast het uitvoeren van de Vlaamse beleidsopties in Brussel, moedigen we laagdrempelige initiatieven aan die inspelen op de Brusselse realiteit.        

Subsidievoorwaarden

Om voor subsidiëring door de VGC in aanmerking te komen, moet uw organisatie kunnen aantonen dat het initiatief minstens aan de volgende criteria voldoet:
  • Nederlandstalig georganiseerd zijn en hoofdzakelijk het Nederlands gebruiken in de werking en in de communicatie; 
  • bijdragen tot de welzijnsverhoging van ieder die gebruik wenst te maken van de Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen in het Brussels hoofdstedelijk gewest door het aanbieden van hulp- en dienstverlening;
  • rekening houden met de Brusselse grootstedelijke context;
  • aansluiten bij de beleidsopties Welzijn van de VGC.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de documenten in de rechterbalk of neem contact met ons op.    

 Indienperiode

16-11-2022
-  ...