5 zorgzame buurten in Brussel

In het najaar van 2021 lanceerde de VGC samen met de Vlaamse Gemeenschap de projectoproep 'Zorgzame buurten in Brussel' .
Het College van de VGC selecteerde de eerste 5 projecten. Deze 5 projecten ontvangen een subsidie om hun idee voor een ‘zorgzame buurt’ uit te voeren 
De projecten starten vanaf 1 maart voor een periode van 2 jaar. De Koning Boudewijnstichting staat in voor de begeleiding en coaching van de projecten.
De indieners van de projecten moesten telkens een netwerk samenstellen.

We stellen de projecten voor:

  • Het project Connect Karreveld van i-mens in Sint-Jans-Molenbeek voegt  informele en formele hulp samen en vormt zo een burenhulpnetwerk tegen het sociaal isolement.
  • In de hoogbouwwijk Scherdemael in Anderlecht introduceert lokaal dienstencentrum Vives een Zorg-conciergerie-des Soins, die samen met de inwoners zorg- en welzijnsnoden zal  aanpakken.
  • Het project Be Coming Home van Solentra in de wijken Hallepoort en Bosnië in Sint-Gillis. Be Coming Home verbetert de verbondenheid tussen bewoners door inschakeling van formele en informele ontmoetingsruimtes en het opzetten van een zorgtraject.
  • Wijkhuis Chambéry pakt via het project Chasse Coeur de wijk De Jacht in Etterbeek met vijf thema’s aan: de sociale mix tussen buurtbewoners, het burenhulpnetwerk, de huisvestingsproblemen, de zorgdienstverlening en het bereik van gezinnen.
  • Het project Zorgzaam Neder-Over-Heembeek van woonzorgcentrum De Overbron focust op de verouderende en in toenemende mate vereenzaamde bevolking van Neder-Over-Heembeek. Men wil die groep meer betrekken door het opzetten van culturele ontmoetingsmomenten. 

De projectoproep zorgzame buurt

Deze projectoproep is het Brusselse luik van de Vlaamse projectoproep ‘Zorgzame Buurten’ die zich richtte zich naar lokale besturen, buurtwerk, welzijns- en zorgorganisaties en zorgraden van eerstelijnszones. 
Met een financiële impuls per geselecteerd project van maximaal 100.000 EUR in Vlaanderen en maximaal 200.000 EUR in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voor de hele projectperiode van twee jaar, willen de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie samen projectindieners de kans geven om hun ideeën over de uitbouw van een zorgzame buurt te ontwikkelen en uit te voeren. 
Ben je benieuwd welke projecten in Vlaanderen van start gaan? Je vindt er niet allen een overzichtskaart op www.zorgzamebuurten.be, maar ook meer uitleg over de Brusselse en Vlaamse projecten.