De projectoproep zorgzame buurt

Deze projectoproep is het Brusselse luik van de Vlaamse projectoproep ‘Zorgzame Buurten’ die zich richtte zich naar lokale besturen, buurtwerk, welzijns- en zorgorganisaties en zorgraden van eerstelijnszones. 
Met een financiële impuls per geselecteerd project van maximaal 100.000 EUR in Vlaanderen en maximaal 200.000 EUR in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voor de hele projectperiode van twee jaar, willen de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie samen projectindieners de kans geven om hun ideeën over de uitbouw van een zorgzame buurt te ontwikkelen en uit te voeren. 

In totaal zijn 132 projecten in Vlaanderen en Brussel aan de slag gegaan om van hun buurt een zorgzame buurt te maken.

Op Een nieuw perspectief op de buurt | Zorgen voor Morgen vind je algemene informatie, inspirerende voorbeelden, toegankelijke tools om zelf met zorgzame buurten aan de slag te gaan.

6 zorgzame buurten in Brussel

In het najaar van 2021 lanceerde de VGC samen met de Vlaamse Gemeenschap de projectoproep 'Zorgzame buurten in Brussel' .
Het College van de VGC selecteerde 6 projecten. Deze 6 projecten ontvingen een subsidie om hun idee voor een ‘zorgzame buurt’ uit te voeren 
De Koning Boudewijnstichting staat in voor de begeleiding en coaching van de projecten.

De volgende projecten gingen van start:

  • Het project Connect Karreveld van i-mens in Sint-Jans-Molenbeek voegt  informele en formele hulp samen en vormt zo een burenhulpnetwerk tegen het sociaal isolement.
  • In de hoogbouwwijk Scherdemael in Anderlecht introduceert lokaal dienstencentrum Vives een Zorg-conciergerie-des Soins, die samen met de inwoners zorg- en welzijnsnoden zal  aanpakken.
  • Het project Be Coming Home van Solentra in de wijken Hallepoort en Bosnië in Sint-Gillis. Be Coming Home verbetert de verbondenheid tussen bewoners door inschakeling van formele en informele ontmoetingsruimtes en het opzetten van een zorgtraject.
  • Wijkhuis Chambéry pakt via het project Chasse Coeur de wijk De Jacht in Etterbeek met vijf thema’s aan: de sociale mix tussen buurtbewoners, het burenhulpnetwerk, de huisvestingsproblemen, de zorgdienstverlening en het bereik van gezinnen.
  • Het project Zorgzaam Neder-Over-Heembeek van woonzorgcentrum De Overbron focust op de verouderende en in toenemende mate vereenzaamde bevolking van Neder-Over-Heembeek. Men wil die groep meer betrekken door het opzetten van culturele ontmoetingsmomenten.
  • Het project Zorgzaam Peterbos Solidaire van SAAMO Brussel wil zorg en gezondheid structureel aanpakken in de Anderlechtse sociale hoogbouwwijk Peterbos.