Algemeen cultuurbeleid subsidies

Algemeen Cultuurbeleid behandelt relevante dossiers voor de hele directie Cultuur, Jeugd en Sport. Subsidies worden voornamelijk toegekend voor educatieve initiatieven, initiatieven rond cultuurcommunicatie en cultuurparticipatieprojecten.

Subsidies voor educatieve initiatieven

Met het luik kunst- en cultuureducatie ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie initiatieven rond kunsteducatie, zoals Jeugd en Muziek. Lasso, het overkoepelend kunsteducatief netwerk werd in opdracht van de VGC ontwikkeld, om de krachten van verschillende kunsteducatieve werkingen te bundelen en te versterken.

Subsidies voor initiatieven rond cultuurcommunicatie

Cultuurcommunicatie legt de focus op cultuurcommunicatiebeleid, met als hoofdpijlers Muntpunt en de culturele agenda. Deze agenda komt tot stand in samenwerking met Visitibrussels en CultuurNet Vlaanderen.

Subsidies voor cultuurparticipatieprojecten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt in het kader van cultuurparticipatie grote en kleine cultuurspreidingsinitiatieven en -evenementen. De Afsprakennota Participatie 2016-2020 (pdf) tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap voorziet ook actieve steun voor initiatieven betreffende de participatie binnen cultuur, jeugd en sport voor personen in armoede.

Het algemeen cultuurbeleid wordt geadviseerd door de adviesraad cultuur.