Paspartoe voor groepen

Voordelig in groep op uitstap? Dat kan, met Paspartoe!

Verenigingen

Voordelig met je vereniging op uitstap? Dat kan, met Paspartoe! Vraag je groepspas voor verenigingen aan en geniet volop van het Brusselse culturele aanbod.

Met de groepspas voor verenigingen krijg je in groep korting bij culturele activiteiten van Paspartoe-partners. Op je groepspas worden jaarlijks 70 forfaitaire kortingen van 6 euro opgeladen. Die kan je in verschillende beurten gebruiken. Met de groepspas krijg je bij elke culturele activiteit per persoon een korting van maximaal 6 euro op de toegangsprijs. Zodra er 7 deelnemers zijn, kan je gebruik maken van de groepskorting. Per ticket kan je één forfaitaire korting van maximaal 6 euro in mindering brengen.

Bijvoorbeeld: je gaat met 10 mensen van je vereniging naar een concert dat 14 euro per persoon kost. Je koopt daarvoor 10 tickets. Met je groepspas voor verenigingen krijg je 6 euro korting per persoon. In totaal krijg je dus 60 euro korting, je moet maar 80 euro betalen. De 10 gebruikte beurten gaan van je groepspas af, waardoor je nog 60 beurten over houdt.

Voor wie

Deze groepspas is er voor erkende verenigingen, namelijk Brusselse vzw’s of feitelijke verenigingen die gesubsidieerd of officieel erkend zijn door een beleidsdomein van Cultuur, Jeugd en Sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Elk jaar zal je vereniging het contingent van 70 forfaitaire kortingen van 6 euro automatisch opnieuw op de groepspas ontvangen, mits je vereniging erkend of gesubsidieerd blijft.

Gidsbeurten

Wil je voor een bezoek een gids inschakelen? Jaarlijks kan je drie keer een tussenkomst voor één gids per bezoek aanvragen. De kostprijs van die gids wordt voor 80% door Paspartoe terugbetaald, met een maximum terugbetaling van 150 euro per groep, per dag.

Gebruik

Ga met je groepspas naar een van de Paspartoe-partners om je tickets voor een culturele activiteit te kopen. Geef je groepspas af aan de kassa en zeg hoeveel tickets je hiermee wil kopen. De kassamedewerker scant de groepspas en trekt het aantal beurten van de groepspas af. Je betaalt het restbedrag en krijgt je tickets. Heb je een tussenkomst voor een gids? Geef dan het bewijs af dat je van Paspartoe kreeg en betaal het restbedrag van de gidsprijs.

Wil je weten hoeveel kortingen je nog over hebt op je groepspas? Surf dan naar deze website en geef je groepspasnummer in. Je ziet meteen hoeveel kortingen je nog hebt en tot wanneer ze geldig zijn.

Promoot Paspartoe!

Verenigingen zijn belangrijke ambassadeurs om mensen warm te maken voor het cultuur- en vrijetijdsaanbod. Daarom vragen we je ook om de individuele Paspartoe  te promoten bij je leden en hen aan te sporen om zich aan te sluiten bij Paspartoe. Wil je graag promotiefolders verspreiden bij je leden? Je kan ze bestellen bij de publicaties.

Daarnaast vragen we dat je Paspartoe vermeldt in je communicatiekanalen, zowel offline als online. Gebruik je de groepspas voor een activiteit met je vereniging? Neem dan in alle communicatie daarover de vermelding ‘Met de steun van Paspartoe’ op, samen met het Paspartoe-logo. Volg ons zeker ook op Facebook.

Aanvraag

Wil je een groepspas aanvragen voor jouw vereniging? Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar paspartoe@vgc.be of Vlaamse Gemeenschapscommissie, dienst Paspartoe, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. De aanvraag voor een groepspas moet ons tijdig bereiken, d.w.z. minstens 10 werkdagen voor de eerste ingebruikname of activiteit. Op basis van je aanvraag en effectieve erkenning krijg je een groepspas op naam van je vereniging. Deze groepspas kan je ophalen aan het onthaal van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Voor de tussenkomst voor een gids vul je dit aanvraagformulier in. Dat stuur je op naar paspartoe@vgc.be of per post via bovenstaand adres. Bij je aanvraagformulier steek je het reservatiebewijs voor de gids, de kostprijs, de datum en de Paspartoe-partner waar je heengaat. Op basis van deze gegevens ontvang je een bewijs dat je aan de kassa bij de Paspartoe-partner afgeeft.

Organisaties die werken met mensen in armoede

Voordelig met je organisatie op uitstap? Dat kan, met Paspartoe! Vraag je groepspas voor organisaties aan en geniet volop van het Brusselse vrijetijdsaanbod.

Organisaties die werken met mensen in armoede ontvangen twee groepspassen.

Korting bij culturele activiteiten van Paspartoe-partners

Met de groepspas voor organisaties krijg je in groep korting bij culturele activiteiten van Paspartoe-partners. Op je groepspas worden jaarlijks 70 forfaitaire kortingen van 6 euro opgeladen. Die kan je in verschillende beurten gebruiken. Met de groepspas krijg je bij elke culturele activiteit per persoon een korting van maximaal 6 euro op de toegangsprijs. Zodra er 5 deelnemers zijn, kan je gebruik maken van de groepskorting. Per ticket kan je één forfaitaire korting van maximaal 6 euro in mindering brengen.

Bijvoorbeeld: je gaat met 10 mensen van je organisatie naar een concert dat 20 euro per persoon kost. Je koopt daarvoor 10 tickets. Met je groepspas voor organisaties krijg je 6 euro korting per persoon. In totaal krijg je dus 60 euro korting, je moet maar 140 euro betalen. De 10 gebruikte beurten gaan van je groepspas af, waardoor je nog 60 beurten over houdt.

Deelname aan kansentarief bij culturele activiteiten van Paspartoe-partners

Je organisatie ontvangt ook een tweede groepspas. Met deze groepspas voor organisaties kan je jaarlijks 150 keer deelnemen aan kansentarief bij culturele activiteiten van Paspartoe-partners. Je betaalt 2 euro per persoon voor activiteiten die maximaal 16 euro kosten. Ook die beurten kan je in verschillende keren gebruiken. Zodra er 5 deelnemers zijn, kan je gebruik maken van de groepskorting. Per ticket kan je één kansentarief gebruiken.

Bijvoorbeeld: je gaat met 12 mensen van je organisatie naar een voorstelling die 8 euro per persoon kost. Je koopt daarvoor 12 tickets. Met je groepspas voor organisaties koop je de tickets tegen kansentarief:  je betaalt maar 2 euro per persoon, in totaal 24 euro. Die 12 gebruikte beurten gaan van je groepspas af, waardoor je nog 138 beurten over houdt.

Het meest voordelige is dat je de forfaitaire kortingen van 6 euro gebruikt voor activiteiten die meer dan 16 euro kosten. De kansentarieven gebruik je best voor aanbod tot en met 16 euro.

Voor wie

Deze groepspas is er voor alle erkende organisaties die werken met mensen in armoede. Een overzicht van deze organisaties vind je in het VGC-collegebesluit 20152016-0644 van 14 juli 2016. Elk jaar zal je organisatie het contingent van 70 forfaitaire kortingen van 6 euro automatisch opnieuw op de groepspas ontvangen, net zoals de 150 kansentarieven, mits je organisatie erkend blijft.

Gidsbeurten

Wil je voor een bezoek een gids inschakelen? Jaarlijks kan je drie keer een tussenkomst voor één gids per bezoek aanvragen. De kostprijs van die gids wordt voor 80% door Paspartoe terugbetaald, met een maximum terugbetaling van 150 euro per groep, per dag.

Gebruik

Ga met je groepspas naar een van de Paspartoe-partners om je tickets te kopen. Geef je groepspas af aan de kassa. Zeg hoeveel tickets je wil kopen en met welke korting (forfaitaire korting van 6 euro of het kansentarief). De kassamedewerker scant de groepspas en trekt het aantal beurten van de groepspas af: afhankelijk van je keuze gaan de beurten af van de forfaitaire kortingen of van de kansentarieven. Je betaalt het restbedrag en krijgt je tickets. Heb je een tussenkomst voor een gids? Geef dan het bewijs af dat je van Paspartoe kreeg en betaal het restbedrag van de gidsprijs.

Wil je weten hoeveel kortingen of beurten je nog over hebt op je groepspas? Surf dan naar deze website en geef je groepspasnummer in. Je ziet meteen hoeveel kortingen of beurten je nog hebt en tot wanneer ze geldig zijn.

Promoot Paspartoe!

Organisaties zijn belangrijke ambassadeurs om mensen warm te maken voor het cultuur- en vrijetijdsaanbod. Daarom vragen we je ook om de individuele Paspartoe te promoten bij je leden en hen aan te sporen om zich aan te sluiten bij Paspartoe. Wil je graag promotiefolders verspreiden bij je leden? Je kan ze bestellen bij de publicaties.

Daarnaast vragen we dat je Paspartoe vermeldt in je communicatiekanalen, zowel offline als online. Gebruik je de groepspas voor een activiteit met je organisatie? Neem dan in alle communicatie daarover de vermelding ‘Met de steun van Paspartoe’ op, samen met het Paspartoe-logo. Volg ons zeker ook op Facebook.

Aanvraag

Wil je een groepspas aanvragen voor jouw organisatie? Vul het formulier in en stuur het op naar paspartoe@vgc.be of Vlaamse Gemeenschapscommissie, dienst Paspartoe, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. De aanvraag voor een groepspas moet ons tijdig bereiken, d.w.z. minstens 10 werkdagen voor de eerste ingebruikname of activiteit. Op basis van je aanvraag en effectieve erkenning krijg je een groepspas op naam van je organisatie. Deze groepspas kan je ophalen aan het onthaal van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Voor de tussenkomst voor een gids vul je dit aanvraagformulier in. Dat stuur je op naar paspartoe@vgc.be of per post via bovenstaand adres. Bij je aanvraagformulier steek je het reservatiebewijs voor de gids, de kostprijs, de datum en de Paspartoe-partner waar je heengaat. Op basis van deze gegevens ontvang je een bewijs dat je aan de kassa bij de Paspartoe-partner afgeeft.

Onderwijsinstellingen

Voordelig met je onderwijsinstelling op uitstap? Dat kan, met Paspartoe! Vraag je groepspas aan en geniet volop van het Brusselse culturele aanbod.

Met de groepspas voor onderwijsinstellingen krijg je in groep korting bij culturele activiteiten van Paspartoe-partners. Op je groepspas worden jaarlijks 70 forfaitaire kortingen van 6 euro opgeladen. Die kan je in verschillende beurten gebruiken. Met de groepspas krijg je bij elke culturele activiteit per persoon een korting van maximaal 6 euro op de toegangsprijs. Zodra er 7 deelnemers zijn, kan je gebruik maken van de groepskorting. Per ticket kan je één forfaitaire korting van maximaal 6 euro in mindering brengen.

Bijvoorbeeld: je gaat met 10 personen naar een concert dat 14 euro per persoon kost. Je koopt daarvoor 10 tickets. Met je groepspas voor onderwijsinstellingen krijg je 6 euro korting per persoon. In totaal krijg je dus 60 euro korting, je moet maar 80 euro betalen. De 10 gebruikte beurten gaan van je groepspas af, waardoor je nog 60 beurten over houdt.

Voor wie

Deze groepspas is er voor alle erkende Brusselse Nederlandstalige onderwijsinstellingen, en dit voor:

  • Basis- en secundair onderwijs: 1 groepspas per adres van de school
  • Deeltijds kunstonderwijs: 1 groepspas per school
  • Internaten: 1 groepspas per internaat
  • Brede Scholen: 1 groepspas per Brede School

Elk jaar zal je het contingent van 70 forfaitaire kortingen van 6 euro automatisch opnieuw op de groepspas ontvangen, mits je erkend blijft.

Gidsbeurten

Wil je voor een bezoek een gids inschakelen? Jaarlijks kan je drie keer een tussenkomst voor één gids per bezoek aanvragen. De kostprijs van die gids wordt voor 80% door Paspartoe terugbetaald, met een maximum terugbetaling van 150 euro per groep, per dag.

Gebruik

Ga met je groepspas naar een van de Paspartoe-partners om je tickets voor een culturele activiteit te kopen. Geef je groepspas af aan de kassa en zeg hoeveel tickets je hiermee wil kopen. De kassamedewerker scant de groepspas en trekt het aantal beurten van de groepspas af. Je betaalt het restbedrag en krijgt je tickets. Heb je een tussenkomst voor een gids? Geef dan het bewijs af dat je van Paspartoe kreeg en betaal het restbedrag van de gidsprijs.

Wil je weten hoeveel kortingen je nog over hebt op je groepspas? Surf dan naar deze website en geef je groepspasnummer in. Je ziet meteen hoeveel kortingen je nog hebt en tot wanneer ze geldig zijn.

Promoot Paspartoe!

Onderwijsinstellingen zijn belangrijke ambassadeurs om mensen warm te maken voor het cultuur- en vrijetijdsaanbod. Daarom vragen we je ook om de individuele Paspartoe te promoten bij je leerlingen en hen aan te sporen om zich aan te sluiten bij Paspartoe. Wil je graag promotiefolders verspreiden op school? Je kan ze bestellen bij de publicaties.

Daarnaast vragen we dat je Paspartoe vermeldt in je communicatiekanalen, zowel offline als online. Gebruik je de groepspas voor een activiteit met je onderwijsinstelling? Neem dan in alle communicatie daarover de vermelding ‘Met de steun van Paspartoe’ op, samen met het Paspartoe-logo. Volg ons zeker ook op Facebook.

Aanvraag

Wil je een groepspas aanvragen voor jouw onderwijsinstelling? Vul het formulier in en stuur het op naar paspartoe@vgc.be of Vlaamse Gemeenschapscommissie, dienst Paspartoe, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. De aanvraag voor een groepspas moet ons tijdig bereiken, d.w.z. minstens 10 werkdagen voor de eerste ingebruikname of activiteit. Op basis van je aanvraag en effectieve erkenning krijg je een groepspas op naam van je onderwijsinstelling. Deze groepspas kan je ophalen aan het onthaal van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Voor de tussenkomst voor een gids vul je dit aanvraagformulier in. Dat stuur je op naar paspartoe@vgc.be of per post via bovenstaand adres. Bij je aanvraagformulier steek je het reservatiebewijs voor de gids, de kostprijs, de datum en de Paspartoe-partner waar je heengaat. Op basis van deze gegevens ontvang je een bewijs dat je aan de kassa bij de Paspartoe-partner afgeeft.