Ondersteuning voor Brede Scholen

De VGC ondersteunt Brusselse Brede Scholen op verschillende manieren. Ze doet dat in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap.

De VGC vindt het belangrijk om Brede Scholen in Brussel alle kansen te bieden. Daarom ondersteunt ze Brusselse Brede scholen inhoudelijk, regelt ze de (boven)lokale coördinatie van Brede Scholen én geeft ze subsidies.

Het Platform Brede School Brussel

Het Platform Brede School Brussel maakt deel uit van het Onderwijscentrum Brussel. Dit platform heeft als doel de deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van de Brede Scholen in Brussel te bewaken. Met ondersteuning van erkende én niet-erkende Brusselse Brede Scholen. Op de website van Onderwijscentrum Brussel vindt u alle informatie over vormingen, publicaties, werkinstrumenten, …

Lokaal en bovenlokaal

De Brede Schoolcoördinatoren werken lokaal, maar zijn deel van het bovenlokale Platform. Ze regelen de coördinatie, ondersteuning, communicatie en monitoring van de lokale Brede School.