Initiatieven tegen armoedebestrijding

Verenigingen waar armen het woord nemen

De VGC ondersteunt initiatieven die optimale kansen en een gelijkwaardige toegang creëren voor iedereen die gebruik wil maken van het Nederlandstalig welzijnsaanbod in Brussel. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar mensen in armoede, personen met een beperking, kinderen en jongeren met zorgnoden en ouderen. Meer informatie over subsidies binnen de sector Welzijn vindt u hier.

Samen met lokale armoedeverenigingen wil de VGC inzetten op een warm onthaal, zonder drempels voor mensen die in armoede leven. Organisaties die erkend zijn als vereniging waar armen het woord nemen binnen het kader van het Vlaams armoededecreet, kunnen een subsidie aanvragen bij de VGC.

Aankoop en leasing ICT-uitrusting voor Verenigingen waar armen het woord nemen en Lokale Dienstencentra

Met deze projectoproep wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de verenigingen waar armen het woord nemen (VWAWN) en de lokale dienstencentra (LDC) in Brussel ondersteunen door te investeren in een kwalitatieve ICT-uitrusting.