Infrastructuur

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ondersteunt alle scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, en subsidieert nieuwbouw en renovatie van schoolinfrastructuur en schooluitrusting. Ten eerste omdat een goed ontworpen of gerenoveerd schoolgebouw de pedagogie van de school versterkt. Ten tweede omdat steeds meer ouders in Brussel en daarbuiten hun kinderen in het Nederlandstalig onderwijs willen laten schoollopen. Investeren in schoolinfrastructuur is daarom een topprioriteit voor de VGC, om zo de kwaliteit en de capaciteit van het basis- en secundair onderwijs te behouden en uit te breiden.

Wat doet de VGC?

De VGC investeert heel wat middelen om Nederlandstalige scholen in Brussel te renoveren, te bouwen en beter uit te rusten. Ze helpt scholen om hun infrastructuurwerken te realiseren.

Waarom investeert de VGC in schoolinfrastructuur?

Meer en betere klassen en lesplekken

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is populair. Daardoor kunnen er capaciteitstekorten ontstaan, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Om een antwoord te bieden op die capaciteitsproblemen, werkt de VGC samen met de schoolbesturen aan hun bouw- en renovatieprojecten. Zowel uitbreiding als behoud van capaciteit is belangrijk.

De VGC investeert ook in infrastructuur voor het Brusselse DKO (Deeltijds Kunstonderwijs), dat zijn de academies voor Muziek, Woord en Dans en voor Beeldende Kunsten.

Kwaliteitsvolle schoolgebouwen voor een fijne schooltijd, voor en na de schoolbel

Een kwaliteitsvolle lesomgeving helpt de leerkrachten bij het lesgeven en moedigt de leerlingen aan om aandachtig les te volgen. De VGC spoort daarnaast de scholen aan om hun lokalen en zalen ook na de schooluren flexibel en multifunctioneel open te stellen, voor een naschools of buitenschools aanbod of voor andere organisaties.

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de regelgeving van de Vlaamse overheid (decretale normen voor onderwijsinfrastructuur, normen Vlaamse onderwijsinspectie …) en aan die van de Brusselse overheid (passiefbouw, totale toegankelijkheid, veiligheid …).

Renovatie en onderhoud, ook voor een lagere energiefactuur

Vele generaties kinderen liepen school in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Schoolgebouwen worden intensief gebruikt en zijn soms al decennia oud, waardoor ze een extra investering nodig hebben. Dat kan gaan van een opfrisbeurt tot een grondige renovatie. De VGC subsidieert daarom zowel ingrijpende renovatiewerken als themagerichte interventies. In het verleden waren er de uiterst populaire bouwprojecten als ‘Plassen met Klasse’ (renovatie van sanitaire installaties), het ‘Gevelplan' (opknapbeurten van de buitengevels van scholen) en BuitenSpel (renovatie en uitrusting van speelplaatsen).

Vandaag focust de VGC  op de renovatie van refters en leraarskamers en op energiebesparende maatregelen via Energiezorg Op School. Want energiebesparende maatregelen zijn goed voor het klimaat en voor de energiefactuur van de scholen. Voor kleine renovaties en energiebesparende ingrepen kunnen scholen een beroep doen op vzw FIX. Dat is een werkervaringsproject in de bouwsector dat door de VGC ondersteund wordt.

Hoe investeert de VGC in schoolinfrastructuur?

De VGC investeert op drie manieren in schoolgebouwen:

 • De VGC subsidieert de school rechtstreeks.
  Het schoolbestuur bouwt een nieuwe school, vernieuwt de speelplaats, isoleert het dak … De VGC kent rechtstreeks een maximale investeringssubsidie toe aan de school.
   
 • De VGC subsidieert de school onrechtstreeks.
  • Het schoolbestuur bouwt een nieuwe school, vernieuwt de speelplaats, isoleert het dak … De school heeft een subsidiedossier voor infrastructuurwerken lopen bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Dat Agentschap voorziet middelen voor scholen van het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs. Omdat er lange wachtlijsten zijn, sloot de VGC een overeenkomst af met AGION om  bijkomende middelen te voorzien. Daardoor kunnen de infrastructuurprojecten sneller gefinancierd en gerealiseerd worden. Voor het Gemeenschapsonderwijs (GO!) bestaan gelijkaardige afspraken.
  • De VGC geeft aan vzw FIX de opdracht en de financiële middelen om scholen met raad en daad bij te staan. Dat gaat over allerlei renovatieprojecten, bijvoorbeeld muren bepleisteren en schilderen, toiletten installeren, elektriciteit aanleggen, kleine ruwbouwwerken en isolatiewerken uitvoeren … FIX geeft ook advies rond energiebesparingen en -investeringen. Scholen betalen alleen de materiaalkosten en een klein bedrag voor de gewerkte uren.
 • De VGC bouwt zelf nieuwe scholencampussen, in samenwerking met een schoolbestuur, dat het onderwijs inricht.
  Om een antwoord te bieden op de dringende nood aan bijkomende onderwijscapaciteit,  treedt de VGC op als opdrachtgever voor grote schoolbouwprojecten. Via publiek-private samenwerking realiseert de VGC scholencampussen met basis- en secundair onderwijs op centrale locaties in de stad. Bijvoorbeeld de campussen Comenius (Koekelberg), Kompas (Schaarbeek), St. Michel (Sint-Jans-Molenbeek), Pacheco (Brussel-Stad) en STREAM (Anderlecht). Zodra de schoolgebouwen klaar zijn, neemt een school haar intrek in de gebouwen en stelt ze de leerjaren en studierichtingen open.
klaslokaal