Infrastructuur

De VGC investeert in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur en schooluitrusting. Een goed schoolgebouw inspireert leerkrachten tot goed lesgeven en leerlingen tot goed les volgen. Om de groeiende jonge bevolking van Brussel een schoolplaatsje te geven zijn er bovendien steeds meer schoolgebouwen nodig. Maar er is nog meer…

Waarom investeert de VGC in schoolinfrastructuur?

De VGC investeert heel wat middelen in het renoveren, (ver)bouwen en beter uitrusten van de Nederlandstalige scholen in Brussel. Waarom doet de VGC dit?

Meer plaatsen voor kinderen
Er is het algemene capaciteitsgebrek op de scholen. Er zijn meer plaatsen voor leerlingen nodig in het Brussels onderwijs om aan alle leerlingen een plaats te geven.

Lessen in kwaliteitsvolle schoolgebouwen
De VGC investeert in schoolgebouwen om er aangename plaatsen van te maken voor leerlingen (om les te volgen), en voor schoolteams (om les te geven). Daarbij verwachten we meer en meer dat schoolgebouwen ook na de schooluren flexibel en multifunctioneel ingezet worden.

Renovatie en onderhoud
De meeste schoolgebouwen zijn al enkele decennia oud en kunnen een opfrisbeurt goed gebruiken. Er waren en zijn projecten als ‘Plassen met Klasse’ (renovatie van sanitaire installaties), het ‘Gevelplan' (opknapbeurten van de buitengevels van scholen) en BuitenSpel (renovatie van speelplaatsen).
Kleine renovaties en werken worden uitgevoerd in samenwerking met vzw FIX. FIX is een werkervaringsproject in de bouwsector en renoveert de gebouwen van Nederlandstalige scholen in Brussel. 

Hoe investeert de VGC in schoolinfrastructuur?

De VGC investeert op drie manieren in schoolgebouwen:

 • De VGC subsidieert het schoolbestuur rechtstreeks
  Het schoolbestuur bouwt een nieuwe school, vernieuwt haar speelplaats, isoleert haar dak … en krijgt hiervoor een subsidie toegekend van de VGC. Bij grote renovatie- en nieuwbouwwerken ligt de nadruk op capaciteitsuitbreiding.
   
 • De VGC subsidieert het schoolbestuur niet rechtstreeks, maar via een partnerorganisatie
  • De VGC geeft aan vzw FIX de opdracht en de financiële middelen om scholen met raad en daad bij te staan. Dat gaat over allerlei renovatieprojecten (muren pleisteren en schilderen, toiletten installeren, elektriciteit aanleggen, kleine ruwbouwwerken …), maar ook advies rond energiebesparingen en –investeringen. Scholen betalen enkel een kleine kost per ploeg en per dag voor de werken die FIX uitvoert.
  • Scholen van het vrij en gemeentelijk onderwijs kunnen voor hun infrastructuurwerken subsidies aanvragen bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). De wachtlijsten zijn hier erg lang, dus heeft de VGC een overeenkomst met AGION afgesloten. AGION behandelt bepaalde infrastructuurdossiers met subsidies van de VGC. Op deze manier zorgt de VGC voor extra capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
    
 • De VGC bouwt zelf nieuwe scholen in samenwerking met een schoolbestuur.
  Om een antwoord te bieden op het grote plaatstekort in de Nederlandstalige scholen in Brussel treedt de VGC op als bouwheer en realiseert via publiek-private samenwerking scholencampussen met basis- en secundair onderwijs op centrale locaties in de stad.
klaslokaal