Het College

Samenstelling

De Nederlandstalige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vormen het College van de VGC. 

  • Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid.
  • Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.
  • Ans Persoons, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra en Etnisch-culturele minderheden.
  • Benjamin Dalle, minister in de Vlaamse regering bevoegd voor Brussel woont de vergaderingen van het College bij met raadgevende stem.
     

Bestuursakkoord en beleidsverklaring

Beleid wordt zowel in het bedrijfsleven als bij de overheden in ons land gemaakt. Vaker dan in de bedrijfswereld staat openbaar beleid op papier, om de transparantie en openheid met de burgers te garanderen. In september diende het VGC-College de beleidsverklaring 2022-2023 in bij de Raad van de VGC. In die beleidsverklaring zetten de drie VGC-collegeleden de belangrijkste nieuwe initiatieven en beleidsacties voor het volgende werkjaar in de schijnwerpers. 

Het bestuursakkoord tussen de verschillende politieke partijen bepaalt de beleidskoers die de VGC zal varen. Brussel is wat we delen is het bestuursakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Meerjarenplan 2021-2025: Brussel maken we samen

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) presenteert voor het eerst een strategisch meerjarenplan. Dat ambitieuze plan brengt alle aspecten van het VGC-beleid samen. Het plan vertaalt de beleidskeuzes in concrete doelstellingen en acties voor de komende jaren.

Administratie

De administratie van de VGC ondersteunt het College bij het uittekenen van het beleid. Ze heeft een drievoudige taak: ze bereidt het beleid voor, ze voert de beslissingen van het College uit en ze evalueert de effecten van het gevoerde beleid.