Meer zij-instromers naar Brussel met ambitieus actieplan

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), rolt zijn actieplan om het lerarentekort het hoofd te bieden verder uit. Op zijn initiatief krijgen zij-instromers extra opleidingstijd, bovenop de Vlaamse lerarenbonus, om een pedagogisch bekwaamheidsbewijs te behalen. De eerste scholen krijgen nu hun facturen terugbetaald.

Brussel kampt net als Vlaanderen met een lerarentekort. Om het tekort weg te werken stelde de VGC een ambitieus actieplan op, complementair aan dat van Vlaanderen. Er werden intussen verschillende campagnes gelanceerd om het lerarenberoep te herwaarderen. Reeds meer dan 230 geïnteresseerden namen de voorbije twee jaar deel aan de infobeurzen over het lerarenambt. ​

Zij-instromers zijn met hun ervaring een enorme meerwaarde in het onderwijs”, aldus minister Gatz. “In de praktijk merken we dat een deel van de zij-instromers aan de slag gaat zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Het spreekt voor zich dat een educatieve opleiding de zij-instromers helpt om beter les te geven. Bovendien genieten ze dan als leerkracht van meer toekomstperspectieven. Daarom ondersteunt de VGC op verschillende manieren gemotiveerde leerkrachten om de educatieve opleiding vlotter te combineren met een job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Zo betaalde de VGC reeds het studiegeld terug van 60 toekomstige leerkrachten. Zij-instromers die reeds lesgeven krijgen ook extra tijd om hun pedagogisch bekwaamheidsbewijs te behalen.“

Verdubbeling van vrijstelling

De Vlaamse overheid geeft scholen de mogelijkheid om – via de zogenaamde lerarenbonus – personeelsleden binnen het onderwijs die nog niet beschikken over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs voor enkele lesuren vrij te stellen van lesgeven. Zo kunnen ze zich focussen op hun opleiding.

De VGC verdubbelt die vrijstelling in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel die de lerarenbonus aanvragen voor zij-instromers, kunnen via de VGC deze leerkrachten éxtra vrijstellen, zonder loonverlies voor de zij-instromer. Die krijgt daardoor extra tijd voor het studiewerk. Tegelijk krijgen de scholen ook de mogelijkheid om de zij-instromer voor de extra vrijstelling te vervangen. ​ Zo blijven leerlingen niet zonder leerkracht zitten.

Ook in 2023-2024

Ook tijdens schooljaar 2023-2024 kunnen scholen die zij-instromers aanstellen, gebruik maken van de extra opleidingstijd die bovenop de lerarenbonus komt. In de loop van 2024, wanneer ze de loonkostfacturen van de Vlaamse overheid krijgen, kunnen de scholen die dan indienen bij de VGC.

Meer info: https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/onderwijs/subsidie-voor-extra-opleidingstijd-van-zij-instromers.