VGC organiseert derde infobeurs voor zij-instromers

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert op 25 januari 2023 een derde infobeurs voor zij-instromers. Het lerarentekort in Brussel blijft immers nijpend. Minister Gatz besliste eerder dat wie vanuit de privésector of de overheid de stap naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zet, een opleiding tot leraar vergoed krijgt.

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs in de VGC, zette eerder al een grote campagne op om het beroep van leraar te herwaarderen. Hij zorgde ook voor een betere ondersteuning van de leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Vanaf december 2022​ krijgen toekomstige leerkrachten die vanuit de privésector of de overheid de stap naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zetten hun opleiding vergoed. Het studiegeld van de aspirant-leerkrachten wordt dan betaald door de VGC. Zij-instromers in Brussel kunnen bovendien tot 20% van een voltijdse opdracht vrijgesteld worden, zonder loonverlies.

Van de eerste twee infobeurzen voor zij-instromers, in januari en in juni van dit jaar, is inmiddels een analyse gemaakt. Voor die twee beurzen samen waren er 347 geïnteresseerden die zich hadden ingeschreven of informatie vroegen per mail. Van de deelnemers aan de beurs van januari liet 16 procent in een evaluatieformulier weten dat ze nog dit schooljaar willen starten als leraar. Van de deelnemers aan de beurs van juni gaf 53% aan dat ze willen starten in het schooljaar 2022-2023, 34% van die deelnemers wil later starten.

Van de deelnemers aan de beurs van januari kon ook al worden nagegaan hoeveel deelnemers effectief aan een lerarenopleiding zijn begonnen. Dat zijn er acht in de verkorte educatieve master en drie in de verkorte educatieve bachelor secundair. “Dat resultaat is nog niet goed genoeg”, aldus minister Sven Gatz. “Daarom blijven we inspanningen leveren om mensen uit de privésector of de overheid warm te maken voor een carrièreshift naar het onderwijs en organiseren we over enkele weken voor de derde keer een infobeurs zij-instromers. We blijven het beroep onder de aandacht brengen. Lesgeven in Brussel is een boeiende uitdaging, we zorgen daarbij voor een goede omkadering en uitmuntende infrastructuur.”