© Miles Fischler

Zonder titel, Joep Van Lieshout

Transparante polyester platen in gemeenschapscentrum De Kriekelaar in Schaarbeek

Dit gebouw kende een stapsgewijze transformatie. Om de identiteit te versterken in het straatbeeld koos de gebruiker voor een kunstwerk dat een nieuw ‘gezicht’ zou geven.  Via de bemiddeling van de campagne ‘hedendaagse Kunst op publiek verzoek’ van de Koning Boudewijnstichting ter gelegenheid van Brussel 2000, werd er gekozen voor Joep Van Lieshout.

De kunstenaar stelde voor om ramen en deuren aan de straatkant te vervangen door deuren en ramen van in metaal gevatte motieven, vervaardigd uit polyester, die er uitzien als glasramen. De transparantie van het materiaal en de kleur creëert een diffuse mengeling van licht in de gang. Ook inhoudelijk is het werk interessant. De voorstelling met een glasraameffect verwijzen op een poëtische, speelse en symbolische manier naar de activiteiten in het centrum. Anderzijds blijft het werk voldoende abstract zodat het zijn tijdloos karakter kan behouden

(uit: Beeldpleisters, zestien artistieke gemanipuleerde plekken)

Zonder titel, Joep Van Lieshout
© Miles Fischler