Formulieren financiële verantwoording

Hier vindt u informatie voor alle organisaties die subsidies krijgen. Op deze pagina staan onder andere de formulieren die moeten gebruikt worden bij de financiële verantwoording. Organisaties die minder dan 25.000 euro subsidie per jaar krijgen dienen enkel formulieren 15a en/of 16a, 15b en/of 16b of het Stedenfonds-afrekeningsformulier te gebruiken.

Voor vzw's

Voor vzw’s met een dubbele boekhouding

 • formulier 15a (xls): Kosten en opbrengsten m.b.t. de VGC-subsidie. Dit formulier mag vervangen worden door een uittreksel uit de boekhouding dat gelijkwaardige informatie verstrekt.
  U moet telkens één document invullen per gesubsidieerde werking of project.
 • formulier 16a (xls): Personeelskosten en tussenkomsten met betrekking tot de VGC-subsidie, alleen als er personeels- en/of enveloppensubsidies zijn toegekend.
 • formulier 17a (xls): Resultatenrekening.
 • formulier 17b (xls): Balans
 • Jaarrekening van het voorbije boekjaar en begroting van het lopende boekjaar: documenten zelf aan te leveren.

Voor vzw’s met een enkelvoudige boekhouding

 • formulier 15b (xls): Uitgaven en ontvangsten m.b.t. de VGC-subsidie. Dit formulier mag vervangen worden door een uittreksel uit de boekhouding dat gelijkwaardige informatie verstrekt.
  U moet telkens één document invullen per gesubsidieerde werking of project.
 • formulier 16b (xls): Personeelskosten en tussenkomsten met betrekking tot de VGC-subsidie, alleen als er personeels- en/of enveloppensubsidies zijn toegekend. 
 • formulier 17c (xls): Model B: Staat van ontvangsten en uitgaven.
  formulier 17d (xls): Model C: Staat van het vermogen.
 • Begroting van het lopende boekjaar: documenten zelf aan te leveren.

Voor subsidies groter of gelijk aan 100.000 euro

Moet u voor de jaarrekening ook een verslag indienen van een bedrijfsrevisor die lid is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of van een extern accountant die lid is van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, die geen andere opdrachten vervult voor de vereniging.

Voor de financiering met Stedenfondsmiddelen

Voor de financiering met Stedenfondsmiddelen wordt het Stedenfonds-afrekeningsformulier gebruikt. Dat is beschikbaar in Word (docx) en Excel (xls). De organisatie kiest zelf welke versie ze gebruikt. Dit formulier vervangt de formulieren 15a, 16a, 15b en 16b. De andere formulieren die van toepassing zijn voor de kleine en grote vzw’s alsook punt c) blijven gelden.

Opmerkingen

 • De organisatie kan ook nog altijd eigen documenten opsturen. Die moeten dan wel overzichtelijk zijn en dezelfde informatie bevatten als de VGC-modelformulieren.