Subsidies Lokale Dienstencentra in Brussel

De Brusselse lokale dienstencentra krijgen op verschillende manieren subsidies van de VGC. 

Een van de manieren waarop de VGC de lokale dienstencentra subsidieert, is via het subsidiereglement in het kader van de Vlaamse erkenning Lokale dienstencentra. Dit reglement zorgt ervoor dat de Vlaamse beleidsopties voor de lokale dienstencentra worden uitgevoerd en aangepast aan de specifieke situatie in Brussel. Hierbij houdt de VGC rekening met de programmatienorm van de Vlaamse Gemeenschap en met een evenwichtige spreiding over het grondgebied. 

Een andere manier waarop de VGC de Brusselse lokale dienstencentra subsidieert, is door de structurele samenwerking tussen hen te bevorderen. Dit gebeurt via twee subsidiemodellen: 

  • Lokale dienstencentra die willen samenwerken, kunnen een aanvraag indienen voor projectsubsidies om een voortraject op te zetten. Dit voortraject moet leiden tot een concreet plan van aanpak voor de toekomstige samenwerking.  

  • Lokale dienstencentra die voor onbepaalde tijd samenwerken rond bepaalde thema's, kunnen een aanvraag indienen voor een werkingssubsidie voor hun structurele samenwerkingsverband. Dit geeft hen de kans om binnen het samenwerkingsverband een visie uit te werken op langere termijn. 

Aankoop en leasing ICT-uitrusting voor Verenigingen waar armen het woord nemen en Lokale Dienstencentra

Met deze projectoproep wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de verenigingen waar armen het woord nemen (VWAWN) en de lokale dienstencentra (LDC) in Brussel ondersteunen door te investeren in een kwalitatieve ICT-uitrusting.

Mensen zitten gezellig aan tafel in een lokaal dienstencentrum 'Het Forum' in Brussel

LDC Forum