Salaris en voordelen

Salaris

Je salaris is afhankelijk van het niveau van de functie, je relevante werkervaring en je gezinssituatie.

 • Er zijn vier functieniveaus (A, B, C, D) die gelinkt zijn aan opleidingsniveaus. Afhankelijk van je hoogst behaalde diploma kan je solliciteren voor functies op hetzelfde niveau of een niveau lager.
 • Al je relevante beroepservaring telt onbeperkt mee in de berekening van je salaris. Hiervoor komt ervaring in de privésector, bij de overheid en als zelfstandige in aanmerking.
 • Je gezinssituatie bepaalt je nettoloon. Zo zal je een hoger nettoloon hebben als je personen ten laste hebt. Ook als je getrouwd of wettelijk samenwonend bent, is je nettoloon hoger dan wanneer je alleenstaand bent.

In de salaristabellen hieronder vind je voor elk functieniveau de bruto- en nettolonen terug.

De tabellen hieronder tonen de evolutie in het bruto- en nettosalaris voor iemand die alleenstaand is en geen personen ten laste heeft.

 

Functieniveau A: masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma

  0 jaar  5 jaar  10 jaar  15 jaar  20 jaar  25 jaar
Bruto  € 3.827 € 4.200 € 4.719 € 5.220 € 5.484 € 5.909
Netto € 2.430 € 2.588 € 2.816 € 3.025 € 3.129 € 3.296

Functieniveau B: bachelordiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma

  0 jaar  5 jaar  10 jaar  15 jaar  20 jaar  25 jaar
Bruto  € 2.895 € 3.135 € 3.351 € 3.614 € 3.742 € 4.158
Netto € 2.072 € 2.130 € 2.223 € 2.339 € 2.395 € 2.570

Functieniveau C: diploma secundair onderwijs

  0 jaar  5 jaar  10 jaar  15 jaar  20 jaar  25 jaar
Bruto  € 2.460 € 2.706 € 2.939 € 3.237 € 3.376 € 3.844
Netto € 1.960 € 2.024 € 2.082 € 2.173 € 2.234 € 2.437

Functieniveau D: geen diploma nodig

  0 jaar  5 jaar  10 jaar  15 jaar  20 jaar  25 jaar
Bruto  € 2.460 € 2.587 € 2.757 € 2.897 € 2.982 € 3.251
Netto € 1.960 € 1.992 € 2.038 € 2.072 € 2.093 € 2.179
Infografiek: voordelen en vergoedingen bij de VGC
 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een tweede pensioenpijler op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Groene mobiliteit

 • Elke werknemer bij de VGC krijgt een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.
 • Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.
 • Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,27 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.

Evenwicht in je leven

 • Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.
 • Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.
 • Afhankelijk van je job kan je tot 2 dagen per week telewerken.
 • Er zijn vele verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Zot van Brussel?

 • Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro.

Netto hou je telkens iets meer dan de helft van het brutobedrag over.